НОВИНИ

Планово почистване на речните корита на територията на Община Бургас през 2022г.

09.03.2022 13:55

Предварителен график за почистване на речни корита, деретата и отводнителни канали на територията на Община Бургас в урбанизираните територии на населените места през 2022г., с разширен обхват на зоните за почистване

ТАБЛО

Реки

  

Язовири

  

Море

  

Валежи

  

Вятър

  

Температури

  

КАРТИ

Базова географска карта
Основна интегрирана цифрова географска карта
Карти на наводнения
Райони със значителен потенциален риск от наводнения
Териториален обхват на наводнението, дълбочина и скорост на водата
Броя на засегнатите жители и вида на засегнатата стопанска дейност
Териториален обхват на минали наводнения

ТЪРСЕНЕ


Намиране на обекти, в чиито характеристики се включва въведения текст.

ПОМОЩ