Продължава плановото почистване на речни корита и дерета на територията на Община Бургас

Изображение

От месец март до настоящия момент са почистени следните водни обекти в урбанизираните територии на населените места в Община Бургас:

19.07.2022 10:11

- кв. "Ветрен", гр. Бургас - почистено е речното корито на главно дере "Аква калиде", коритото на дере на границата на кв. "Ветрен" и вилна зона Минерални бани от бензиностанцията OMW до моста на "Герена" и  дере в парк Минерални бани;
- кв. "Банево", гр. Бургас - почистено е Източното дере, Западното дере, Централно дере и подмостово съоръжение на дере между кв. "Банево" и кв. "Ветрен". Извършено е механизирано почистване  по Северен отводнителен канал;
- гр. Българово - почистено е дерето пресичащо гробищния парк, "Ай дере", "Сандък дере" и част от коритото на "Айтоска река";
- почистено  е Централното дере от ул. "Кооператор" до пречиствателната станция, дере на околовръстен път Бургас - кв. "Горно Езерово" - с. Братово;
- към момента се почиства дере, което е на територията на манастир "Света Богородица".
Критични участъци от коритата на р. Отманлийска, р. Изворска, р. Маринка, р. Чакърлийска и Малката река са почистени със специализирана техника, с цел нормалното оттичане на водите.