Частичното бедствено положение в община Бургас

Изображение

Интегрирана информационна система за управление на водите предостави информация за водните нива от сензори на всеки 15 минути по реките Малката река, Чакърлийска в село Равнец, Изворска в село Извор, по поречието на река Маринка в с. Маринка и предотврати вземането на човешки животи поради навременна реакция на Оперативна група от кризисния щаб на Община Бургас, която е оповестена от дежурен оперативен център много преди преливането на реките над критичните стойности. В резултат на ранното предупреждение от системата бяха предупредени и евакуирани 80 души в село Равнец и с. Братово, от които настанени в общински дом за временно настаняване 25 души.

31.10.2017 14:01

В резултат на изключително интензивните валежи и прииждащите високи води в периода от 25.10.17г. до 26.10.17г. /измерено  количество дъжд, сумарно от 186.4 л/кв.м./ в град Бургас, както и в югозападната част на общината в селата Равнец, Братово Извор, Маринкa, в кварталите Горно Езерово, Долно Езерово, Лозово се създаде критична ситуация с опасност за живота и здравето на населението. Изключително интензивните валежи, придружени със силен ураганен вятър и високи приливни води нанесоха значителни щети по публичната инфраструктура, общински обекти, движимо  недвижимо имущество, земеделски територии.

Интегрирана информационна система за управление на водите предостави информация за водните нива от сензори на всеки 15 минути по реките Малката река, Чакърлийска в село Равнец, Изворска в село Извор, по поречието на река Маринка в с. Маринка и предотврати вземането на човешки животи поради навременна реакция на Оперативна група от кризисния щаб на Община Бургас, която е оповестена от дежурен оперативен център много  преди преливането на реките над критичните стойности. В резултат на ранното предупреждение от системата  бяха предупредени и евакуирани 80 души в село Равнец и с. Братово, от които настанени в общински дом за временно настаняване 25 души. Поради високи води от наводнението и създадените предпоставки за инциденти се въведоха  временни ограничения за движение: затваряне на пътя за село Извор поради преливане от речното корито на река Изворска, затваряне на пътя от кв. Долно Езерово до с. Братово.

Наводнена и унищожена пътната инфраструктура в гр. Бургас- във всички жилищни комплекси, в кварталите Горно Езерово, Лозово, Долно Езерово, в селата Равнец, Братово, Извор, Маринка. Проявиха се наводнения в самите населени места, с много повреди и отнасяне на пътища, подпорни стени, появата на свлачища, унищожени защитни диги, наводнени общински училища, детски градини, над 400  жилищни  и нежилищни  имоти, спортни зали, напълно заляти под вода земеделски територии, наводнено Регионално депо за Битови отпадъци с. Братово, Пречиствателна станция в кв. Горно Езерово, Канално помпена станция в кв. Горно Езерово.

Предвид създалите се критични обстоятелства се обяви частично бедствено положение в най-засегнатите райони на общината със Заповед № 2983/25.10.2017г. на Кмета на Община Бургас.

Частичното бедствено положение е вече отменено съгласно Заповед№ 3024/30.10.2017г.

Продължава оглед и опис на щетите в пострадалите домове от специализирана общинска комисия.
 
Изготвил:
Инж.Галина Байчева
Началник отдел „УКОМП“