Новини

Начало на проекта

На 8 април, 2015г. Община Бургас стартира изпълнението на проект "Управление на риска от наводнения" (IMFR), финансиран по програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води", съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.