Община Бургас възстанови речните корита и частично инфраструктурата след наводнението от 25.10.2017г.

Изображение

Община Бургас възстанови речните корита и частично инфраструктурата след наводнението от 25.10.2017г.

28.11.2017 14:45

След отмяна на бедственото положение със Заповед на Кмета на Община Бургас № 3024/30.10.2017г. съгласно Постановление на Министерски съвет

№ 245/30.10.2017г. на, чл.1 ал.1 т. 1: Община Бургас получи и отчете 400 000 лв. за разплащане на непредвидени допълнителни разходи за разчистване на пътната мрежа, речните легла и дерета от наноси и дървесна маса и за неотложно възстановяване на увредени инфраструктурни обекти.

Спешните аварийно възстановителни дейности извършени от 25.10.17г. до 01.11.17г. имаха за цел да се възстанови инфраструктурата до годност за използване.

  • Поради преливане на реките се наруши проводимостта им по цялото речно течение. Чрез машинно почистване на речните  легла и брегове от свлечени земни маси, наноси, завлечена храстова и дървесна растителност на реките в с.Равнец- Чакърлийска и Малката река, река Изворска до с. Извор, "Кювдере" в кв. Горно Езерово се възстановиха теченията по водните обекти.

  • Възстанови се проводимостта на запълнени със свлечени земни маси окопи/канавки, възстановиха се защитни диги, възстановиха се парапети на мостови съоръжения.

  • Възстанови се пътна основа с насип от скален  материал на пластове  на улици в с. Равнец, ул. “Странджа, ул. 9-ти септември, ул. Батак, ул. Съветска, ул. Шипка, ул. Пирин, ул. Победа, ул. Чакърлийка, ул. Камчия, ул. „Гагарин“, ул. „Янтра“, ул. „Драва“, и улици в с. „Извор“, ул. „Марица“, ул. „9-ти май“, ул. „Левски“, ул. „П. Волов“, ул. „Яна Лъскова“, ул. „Гео Милев“

  • Възстановен  бе пътя към депо за битови отпадъци,

  •  Възстановени в кв. „Горно Езерово“, ул. "Бреза", ул. "Амур", ул. "Дружба" и дере в ж.р. Меден Рудник, ул. “Ортото

  • Възстановяване  на Регионално депо "Братово-Запад"

  • Разчистване от наноси и кал в наводнени 270 частни имоти, кв. Горно Езерово, в селата Равнец и Братово.

    След приключване на основните дейности по спасителните и аварийно – възстановителни работи продължава възстановяване на нормалните условията за живот и работа. Предстои трайно възстановяване на пътната инфраструктура, имоти, общинска собственост и публичната инфраструктура, пътни съоръжения, детски градини в кварталите Горно Езерово, Долно Езерово, село Братово и спортни обекти засегнати от бедствието с цел да не се допусне потенциален риск за живота и здравето на хората.