Превенция на риска

Изображение

Превенция на риска от наводнения

12.02.2018 14:24

Община Бургас изпълнява дейности по Превантичната програма за намаляване риска от бедствия.

С цел намаляване вредното въздействие на водите, ежегодно се извършват дейности по почистване на речните корита в урбанизираните територии на населените места на общината.

Вече е започнала организацията за дейностите по предварителен график за ръчно и механизирано почистване.