ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ РИСК ОТ НАВОДНЕНИЕ

Изображение

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ РИСК ОТ НАВОДНЕНИЕ

15.01.2020 16:40

           ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ РИСК ОТ НАВОДНЕНИЕ

 1. Проучете има ли опасност от наводнение близо до дома или квартала ви.

 2. В незащитените заливни зони на реките не се строят жилищни и други сгради.

 3. Ако забележите отпадъци в реките и постройки в заливните зони, сигнализирайте.

 4. Полезно е всеки да си подготви лична раница за евакуация, съдържаща важни документи, лични вещи, суха храна, вода и др.

 5. При опасност използвайте телефон номер 112 или телефон на дежурен оперативен център 056/84 15 60

 6. Пригответе си тефтер с телефони и адреси на приятели и роднини, които могат да се притекат на помощ.

 7. Пригответе резервна пътна чанта с чисти дрехи, храна и др. вещи в личния автомобил.

 8. Във ваша полза е да се направи застраховка на имота.

 9. Научете се да оказвате първа помощ под формата на само – и взаимопомощ.


                      ЗАЩИТА И ПРАВИЛНО ПОВЕДЕНИЕ В ЗАЛИВНАТА ЗОНА

 1. Да се изключи електричеството и газта и да се затворят добре крановете за вода и жилището да се заключи.

 2. Да се носи мобилен телефон и зарядно устройство винаги в чантата.

 3. При необходимост се насочете към по – високите части на населеното място или по – висок етаж на жилищната сграда.

 4. При напущане на жилището трябва да се уведомят за опасността съседите.

 5. Ако има поройни дъждове да не се застава под мостове, подлези и други опасни съоръжения.

 6. Да не се правят опити за пресичане на разливи, реки, потоци освен ако не сте сигурни, че водата е по – ниска от осите на колата или коленете.

 7. Да се пресичат само спокойни води.

 8. Бързотечащи разливи и потоци да се пресичат само с помощта на въже около тялото, завързано за стълб или дърво.

 9. Да се дават ясни и лесно разбираеми указания на деца или болни хора.

 10. Да не се оставят завързани или заключени животни или тежко болни хора.

 

УКАЗАНИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ ПЪРВА (ДОЛЕКАРСКА) ПОМОЩ НА
ПОСТРАДАЛИ ПРИ НАВОДНЕНИЯ

 1. Всеки трябва да се научи да извлича пострадал от водите с помощно въже, пръчка или надувна топка (пояс).

 2. След изваждане от водата се освобождават дихателните пътища за около 10 сек. за да се осигури свободен достъп до белия дроб.

 3. Пострадалият се поставя в положение легнал по гръб с извита назад глава.

 4. При липса на спонтанно дишане се пристъпва към обдишване по методите „уста към нос“ или „уста към уста“.

 5. При липса на сърдечна дейност се извършва непряк сърдечен масаж, като двете ръце на оказващия помощ се поставят една над друга върху гръдната кост. Две обдишвания се редуват с 30 притискания, независимо от броя спасители - един или двама.

 6. Реанимацията се прекратява при напипване на пулс на шията, възстановяване на дишането, раздвижване на пострадалия или по преценка на лекар от ЦСМП.

 7. Лицата претърпели давене задължително трябва да постъпят в болнично заведение.

 8. Първата медицинска помощ при рани на мястото на инцидента при масов травматизъм е поставяне на „първична суха стерилна превръзка“ като се използват марля, бинт, триъгълна кърпа или чисто парче плат.

 9. При артериално кръвотечение се прилага мануален метод - притискане с пръсти като се използва стерилна марля или латексови ръкавици. Най-ефективни са пристягащите превръзки от еластичен материал. Важно е да се проследи времето на превръзката - максимално 1 час през зимата и 1ч 30 мин през лятото.

 10. Ако има венозно кръвотечение мануалното кръвоспиране в раната се заменя с „тампонираща“ (компресивна, притискаща) превръзка като върху раната се поставя стерилна марля, компресивна възглавничка от топче бинт, марля или друг превързочен материал.

 11. При фрактура (счупване) и луксация (изкълчване) се извършва обездвижване с шина като се спазват изискванията: шината да е достатъчно дълга, че да обхване две съседни стави или кости, да се мери по здравия крайник и да се подплати, пръстите да остават открити и да се наблюдават.

 12. Ако има навяхване или натъртване при запазена цялост на кожата да се осигури притискаща (компресивна) превръзка и покой на засегнатия крайник.