Изпълнение на превантивната програма за намаляване на риска от бедствия

Изображение

Изпълнение на превантивната програма за намаляване на риска от бедствия

26.05.2020 15:15

В Община Бургас са настъпвали неколкоктарно наводнения в резултат на интензивни валежи от дъжд. Затова всяка пролет Общината организира сериозно почистване на речни корита и дерета, машинно и ръчно. 
От 26 май започна механизираното почистване на критичните участъци в село Равнец на река "Чакърлийска" и "Малката река". РД "ПБЗН" извършва дейността със специализирана техника и служители от аварийно спасителни дейности. 
От 1 юни предстой ръчно почистването на храстова растителност на водните обекти в урбанизираните територии във всички села и квартали.