Мащабно почистване на речни корита и дерета

Изображение

Мащабно почистване на речни корита и дерета

26.01.2021 15:26

С цел предприемане на мерки за недопускане на кризисни ситуации предизвикани от намалена проводимост на покрити и открити участъци от речни корита, дерета и отводнителни канали, след частично бедствено положение от 12.01.2021г. на територията на Община Бургас се почистиха критичните участъци: по коригирания участък от речното корито на река Отманлийска в района на Рибарско селище; почисти се и удълба речното корито на река Маринка с цел резширение при вливането и в Черно море. Почистиха се "Централно дере" в кв. "Горно Езерово", дерета по пътя Бургас-Долно Езерово и в кв. "Долно Езерово", водосборни шахти и отводнителни канали в кв. "Лозово".
Чрез мрежата от автоматични станции за мониторинг на водните нива се осъществява 24 часово наблюдение на всички водни обекти, с цел ранно предупреждение и оповестяване при риска от евентуални наводнения.
От месец февруари започва планово почистване на всички речни корита и отводнителни канали съгласно Превантивната програма за намаляване на риска от бедствия.