Изпълнение на Превантивната програма за намаляване риска от бедствия

Изображение

Започна изпълнението на графика за почистване на речните корита, дерета и канали

16.03.2021 15:01

              От месец март в Община Бургас започна изпълнението на график за почистване на речните корита, дерета и отводнителни канали. Целта на тези дейности е предприемане на мерки за недопускане на кризисни ситуации предизвикани от намалена проводимост на  открити и покрити участъци на речните корита, деретата и каналите.

            Почистването се извършва в изпълнение на Превантивната програма за намаляване риска от бедствия,по утвърден график, като се премахват храсти, дървесна растителност, битови и строителни отпадъци.

по ред

Предварително зададен период

Населено място

Почистване

на водни обекти

ЗАБЕЛЕЖКА

22.03. – 02.04.

кв. ,,Ветрен“


Дере в специализираната болница „Свети Мина“

1. Главно дере „Аква Калиде“

2. Дере на границата между кв. ,,Ветрен“ и вилна зона от бензиностанция ОМВ до моста на ул. „Александър Стамболийски“ и моста до Герена

3. Канал от пътя Бургас- Ветрен в посока земеделски земи -800 м.


Общо за почистване: 2700 м


05.04 – 09.04

с. Миролюбово1. Почистване на ,,Източно дере“

2. Почистване на „Западно дере“ и премахване на незаконна постройка.

3. Почистване на отводнителен канал край пътя в границите на селото.


Общо за почистване: 1200 м


12.04 – 16.04

с. Драганово

1.Почистване на ,,Дере преди „Каптажа“

2. Почистване на дере на ул. ,,Трета“

3. Почистване на дере на ул. ,,Пета“

4. Удълбаване и почистване на „Чакал дере“

5. Почистване на речно корито на река „Арнаудска“

6. Почистване на дере на ул. „Четвърта“


Общо за почистване: 800 м


19.04 - 23.04

с. Изворище

1. Почистване на ,,Централно дере“

2. Почистване на отводнителен канал на вход на селото.


Общо за почистване: 900 м


26.04. – 07.05

с. Брястовец


1. Удълбаване в началото на ,,Кайнак дере“

2. Удълбаване на ,,Куйрук дере“

3.Удълбаване на отводнителен канал на ул. „Шеста“


Общо за почистване: 1200 м


10.05. – 21.05

кв. ,,Банево“


1. Удълбаване по Северен отводнителен канал, участък изток – удълбаване – 80м; участък запад – удълбаване 10м.

2. Почистване на Западно дере 30 м

3. Почистване на Централно дере

4. Речното корито при моста, между кв. ,,Банево“ и кв. ,,Ветрен“


Общо за почистване: 1700 м


25.05. – 04.06.

кв. ,,Черно море“


1. Разширяване и удълбаване на речно корито на река ,,Дермен дере“ в участъка й до чешма "Вая".

2. Почистване на речно корито на река ,,Дермен дере от ,,Английско селище“

3. Почистване на речно корито на река ,,Селска река“ от водостока и 200 м след последната точка от регулацията на квартала.


Общо за почистване: 2300 м

Предстой механизирано почистване на позиция 1

07.06. – 18.06.

кв. ,,Рудник“


1. Почистване на речно корито на р. ,,Дермен дере“ от вилно селище ,,Юртлука“ към гробищен парк

2. Удълбаване на речно корито на р. ,,Селската река“ в участъка преминаващ през кв. ,,Рудник“, до дига “Борова гора”

3. Отводнителен канал до ул. ,,Странджа“.


Общо за почистване: 1300 м


21.06. – 30.06.

гр. Българово
1.Уширяване и удълбаване на дере пресичащо гробищния парк – 500м.

2. Почистване на Ай дере

3. Почистване на Сандък дере

4.Уширяване и удълбаване на канал по заустване на канализацията на гр. Българово в посока Айтоска река – 500м.


Общо за почистване: 1800 м


01.07. – 09.07.

кв. ,,Горно Езерово“


1. Почистване на Централно дере от ул. „Кооператор“ до пречиствателна станция и удълбаване на крайния участък на дерето след Пречиствателната станция.

2. Почистване на дере на околовръстен път Бургас – кв. Горно Езеровос. БратовоОбщо за почистване: 2000 м

Механизирано почистване на позиция 1 от 18.02 – 23.02


Ръчно почистване на позиция 2 от 01.03 – 05.03

12.07. – 23.07.

кв. ,,Лозово“


1. Удълбаване на ,,Северно“ дере до мониторингова станция.

2. Отводнителен канал по ул. ,,Комуна“, ул. Бисер“, и ул. ,,Роза“.

3.Удълбаване на Южно дере до ,,Топлофикация“ и района до пречиствателната на Топлофикация

4. Почистване на пространството около габионите

5. Отводнителен канал от спирката в посока към земеделските земи

6. Отводнителен канал след хидросъоръжението на СО МАТ към ул. ,,Крайезерна“.


Общо за почистване: 2500 м


26.07. – 06.08.

кв. ,,Долно Езерово“


1. Удълбаване на отводнителен канал от ул. ,,Георги Дълбошки“ – зад жилищните блокове, до ул. ,,Лом“.

2. Почистване на източно дере на вход

покрай помпена станция до изхода в откритите участъци

3. Отводнителен канал от землището на кв. Лозово, покрай база „Енчев“ до фирма „Бургасцвет.

4. Под мостово съоръжение по пътя срещу „Бургасцвет“ /към дере Дермен ходжа/.

5. Удълбаване на западното дере до мониторинговата станция на пътя з Бургас - Лукойл.

6. Удълбаване на западното до стадиона и мониторинговата станция.

7. Отводнителен канал в посока базата на „Деспред“


Общо за почистване: 3580 м

Механизирано почистване на позиция 4 от 14.01.21г

09.08. – 20.08.

с. Маринка


В.О. ,,Черниците“


1. Удълбаване на корито на река Маринка до двата моста и 500 м по течението.

2. Отводнителен канал в местност ,,Край село“

3. Отводнителен канал на ул. „Оборище“

В.О. ,,Черниците“

1. 300 метра преди дигата на „Лукойл“ до мониторинговата станция

2. От източен вход на вилното образование към мониторинговата станция „Сборна“.

3.След мониторинговата станция „Сборна“ 500 метра към вливането на р. Маринка в Черно море.


Общо за почистване: 2400 м

Механизирано удълбаване от ПБЗН на 21.01.-.24.01 на позиция 3


Механизирано почистване през м. март на вилна зона Черниците по позиция 1 и 2

23.08. – 03.09.

с. Равнец


1. Почистване на река Малката река

2. Почистване на река Чукърлийска

3. Отводнителен канал от северната част на селото към земеделските земи.

4. Почистване на речните корита на реките Малката и Чукърлийска от района на блокови жилища до сбора на двете реки

Почистване срещу течението на двете реки извън границите на урбанизираната територия по 200 м на вход и изход от реките.


Общо за почистване: 3500 м


07.09. – 10.09.

с. Братово


1. Почистване на отводнителен канал в южния края до ул. Христо Ботев“ – около 50 метра

2. Почистване на река ,,Кръстинска

Общо за почистване: 1200 м

13.09. – 17.09.


с. Димчево1. Удълбаване на Източно дере и с по 200 м. преди и след крайните точки на дерето.

2.Отводнителен канал на главната улица.

3. Почистване на малките отводнителни канали в западния край на селото.


Общо за почистване: 1000 м

Механизирано почистване на позиция 1 на 26.01.21г.


Ръчно почистване на 23.02. – 05.03

20.09. – 24.09

с. Извор


1. Речно корито на река Изворска – въпреки, че оператор за почистване е „Напоителни системи“ Бургас, преди и след мобилната станция 300 м срещу и по течението на реката.

2. Почистване на дере преминаващо от ул. ,,Вела Пеева“ до изхода на селото.

3. Почистване на крайпътен отводнителен канал с. Извор – с. Зидарово.

4. Почистване на 300 м. по поречието на река Казълджишка преди пътя с. Извор- с. Зидарово.


Общо за почистване: 2500 м

Ръчно почистване по позиция 2,3,4, от 08.02 – 24.02

27.09. – 15.10.

гр. Бургас Рибарско селище

Рибарско селище

1. Коригирано речно корито на река Отманлийска от хижа Странджа до мониторинговата станция в Рибарско селище

2. От главен път към Рибарско селище два водостока.

Парк Росенец

1. Дере в местността “Отманли”.

2. Дере във в.о. Росенец

Почистване срещу течението на р. Отманлийска извън границите на урбанизираната територия 200 м в посока с. Росенец, Община Созопол.


Общо за почистване: 2500 м.

Ръчно почистване по позиция 1,2 от 25.01. – 05.02

18.10. – 29.10.

Пети километър

1. Почистване на дере преминаващо през „Пети километър“, удълбаване на 200 м преди вход на водите.

2. Почистване на дере северно от бившият магазин „Странд“.

3. Почистване на канал от бившият магазин „Странд“ до магазин „Зора“.

4. Почистване на отводнителен канал от Парк „Езеро“ до детелина Солници.


Общо за почистване: 1200 м


01.11. – 05.11.

кв. ,,Крайморие“

1. Удълбаване и почистване на дере на входа за местност ,,Пода“.

2. Удълбаване и почистване на дере до гробищния парк


Общо за почистване: 1000 м


08.11. – 19.11.

кв. ,,Сарафово“


1. Дере, преминаващо през квартала до ул. „Ангел Димитров“.

2. Облицовани отводнителни канали към рибарското пристанище.

3. Облицовани отводнителни канали преди гробищния парк, от ул. „Брацигово“ до подхода за централния плаж

4. Облицовани отводнителни канали от ул. „Георги Казаков Даскала“ до ул. „Баба Тонка“

5. Почистване зад габионите.


Общо за почистване: 1800 м