Планово почистване на речните корита

Изображение

Планово почистване на речните корита

20.05.2021 14:23

Община Бургас организира почистването на речните корита и дерета по предварителен график за ръчно отстраняване на тревна и храстова растителност, почистване от битови отпадъци чрез лица лишени от свобода осигурени от Затвор Бургас. 
От 20 март до 20 май са почистени  общо 20 речни обекти с приблизителна дължина 9300 метра в населените места  кв. "Ветрен", кв. "Банево", с. Миролюбово, с. Драганово, с. Изворище и с. Брястовец на територията на общината.