ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

Изображение

Действия преди, по време и след наводнение

14.02.2022 09:46

НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на повишаването на нивото на водните басейни и речните корита.

Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни - интензивни  валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност.

Наводненията могат да нанесат значителни щети в населени места, на сгради, коли, мостове, пътища и транспортна инфраструктура.

При наводнения може да бъде застрашен Вашия живот или имуществото Ви.

КАКВО ДА НАПРАВИМ ПРЕДИ НАВОДНЕНИЕ?

ü  Осведомете се за риска от наводнения за населеното място в което живеете.

ü  В незащитените заливни зони на реките не се строят жилищни и селскостопански сгради. Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито.

ü  Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и др., ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте за това  на тел.056/841560 –„горещ телефон „ за сигнали на граждани  в Общински денонощен център или на кмета/км. наместник  на населеното място.

ü  Не преграждайте речните течения с цел водовземане за поливане или къпане на животни. Това е забранено от Закона за водите заради  разрушителната сила на водата при наводнения.

ü  Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, следете прогнозата за времето или нивото й, особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене.

ü  Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон.

ü  Разработете семеен план за действие при бедствия.

Примерен семеен план за действие при бедствия!

Има 4 базови стъпки за разработване на семеен план за бедствие.

Стъпка 1: Разберете какво може да се случи с вас. Като научите какви са рисковете, ще можете да се подготвите за потенциална опасност от наводнение:

ü  Какъв тип наводнение е с най-голяма вероятност за възникване във Вашия район?

ü  Как бихте се подготвили за него?

ü  Има ли Вашия район система за ранно предупреждение и оповестяване? – Да, за територията на ОБЩИНА БУРГАС е представената на страницата на ИСУВ.

ü  Какво представляват сигналите и какво да правите, когато ги чуете?

ü  Помислете за Вашите животни и домашни любимци след бедствие. Планирайте, където бихте оставили вашите домашни любимци, ако не можете да ги вземете.

ü  Ако се грижите за възрастни хора или хора с увреждания, как можете да им помогнете? Какви специални нужди трябва да се имат предвид?

Стъпка 2: Разработете семеен план за бедствие:

ü  Съберете се със семейството си и обсъдете как трябва да се подготвите за наводнение.

ü  Бъдете запознати с маршрутите за евакуация.

ü  Изберете две места за да се срещнете и извън квартала, в случай, че не можете да се върнете вкъщи.

ü  Направете план за комуникация.

ü  Помолете близък или приятел извън града да бъде Ваш "семеен контакт“.

ü  Обсъдете какво да направите, ако трябва да се евакуирате.

ü  Всеки трябва да знае какво да прави, ако всички членове на семейството не са заедно.

Стъпка 3: Опишете действията, които сте обсъдили:Не забравяйте да включите следните елементи:

ü  Телефон за спешни повиквания – 112 и Общински денонощен център 056/84-15-60.

ü  Научете всички членове на семейството как и кога да изключат водата, газ/ ако има/ и електричеството от главните бушони или кранове.

ü  Проверете дали имате подходяща застраховка на дома си, в случай на наводнение. Ако нямате – застраховайте дома и имуществото си!

ü  Намерете безопасни места във вашия дом за всеки вид бедствие.

ü  Съхранявайте достатъчно хранителни продукти в дома си, за да задоволите нуждите си най-малко три дни, в случай на бедствие.

ü  Направете фотокопия на важни документи и ги съхранявайте на друго място (у приятел или роднина, който живее в друг район).

Стъпка 4: Проверявайте и проигравайте своя план:

ü  Изпитвайте децата на всеки шест месеца, за да си спомнят какво да правят, места за срещи, телефонни номера и правила за безопасност.

ü  Участвайте в учения, ако такива се провеждат на територията на Вашето населено място.

ü  Маркирайте маршрутите си за евакуация на карта; съхранявайте картата в Раницата за бедствия.

ü  Заменяйте съхраняваната храна и вода на всеки шест месеца.

ü  Проверявайте актуалността на застраховката на Вашия дом и имущество.

Раница за бедствия

Раницата за бедствия трябва да включва следното:

ü  Вода – Необходимото количество вода е поне по 2 литра на човек в продължение на 3 дни, но ако трябва да се движите, най-добре е да носите преносима система за филтриране (сламки,с които можете да пиете вода). Йодните таблетки за пречистване на водата също са алтернатива.

ü  Храна – дълготрайна храна за най-малко 3 дни (консерви и енергийни вафли са най-подходящи)

ü  Осветление – свещите и фенерчетата са добри за бедствени ситуации, но челниците са най-подходящи, тъй като освобождават и двете Ви ръце.

ü  Свирка - ако мобилният Ви телефон няма покритие или батерията се изтощи, прост сигнал от свирка е подходящ за предупреждение на спасителните екипи.

ü  Многофункционален инструмент – заема малко място, и същевременно може да го ползвате с различни предназначения (отвертка, нож, клещи, отварачка, пинсети, клещи и др.)

ü  Резервни дрехи – помислете за подходящи дрехи и тяхната материя. Трябва да са непромукаеми и ветроустойчиви, но в същото време и дишащи.

ü  Одеяла – спалните чували са твърде обемисти за Раницата, докато одеялата са евтини са и лесни за съхранение. Вече на пазара има термоодеала.

ü  Комплект за първа помощ– може да си закупите готов, а може да си направите и сами. Ето някои от най-важните компоненти: ластичен бинт, лепенки за рани в различни размери, стерилна марля, триъгълни превръзки, тампони с алкохол и антисептични кърпички, миещо средство, термометър, вазелин, болкоуспокояващи средства, антидиарийни лекарства.

ü  Храна за домашния любимец - ако имате такъв и планирате да го вземете с Вас.

ü  Други – лични медикаменти като например инсулин, апарат за кръвно налягане. Уверете се, че също така имате резервен чифт очила, санитарни кърпи, карти на вашата област, тиксо, пари в брой, кибрит/запалка във водонепромукаем плик. Ако имате малки деца е подходящо да имате детски книжки и игри.

Как да действаме при реална опасност от наводнение?

ü  При възникване на опасност и /или наводнение, незабавно позвънете на тел. 112. Съобщете: Вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблема (наводнение, залети площи и др.) има ли пострадали или застрашени хора. Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора.

ü  При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора.

ü  Уведомете вашите близки и съседи за опасността.

Как да действаме, когато се намираме у дома?

ü  Уплътнете дограмата на прозорците в мазето, както и прага на вратите на партерния етаж.

ü  Не дръжте важните документи в мазето. Съхранявайте ги на горните етажи на дома ви, така ще ги запазите невредими при наводнение.

Ако очаквате, че може да се случи наводнение:

ü  Изключете отоплителната инсталация, спрете газта;

ü  Вземете особени предохранителни мерки, за да предпазите електрическите и газовите отоплителни уреди и нагревателите, работещи с пропан-бутан;

ü  Прекъснете електрическото захранване само ако зоната около кутията с бушоните е абсолютна суха. Когато прекъсвате захранването, застанете по-далеч от кутията с бушоните и обърнете лицето си да не сте точно срещу нея. Носете фенерче със себе си.

Ако наводнението се задава:

ü  Преместете мебелите, електроуредите и другото имущество над нивото на пода.

ü  Приберете на сигурно място токсичните вещества, като пестициди и инсектициди, за да предотвратите замърсяване на наводнената зона.

ü  Чували с пясък или полиетиленови прегради могат да бъдат ефективно средство за предотвратяване нахлуването на водата в дома. Следвайте инструкциите, които ви дават местните отговорни лица относно аварийните действията.

ü  Не се опитвайте да прекъсвате електрозахранването ако в близост има вода. Контактът на водата с електрически проводници може да доведе до животозастрашаващи последици. Напуснете незабавно дома си и не се завръщайте докато гражданските власти не ви съобщят, че е безопасно.

КАКВО ДА ПРАВИМ ПО ВРЕМЕ НА НАВОДНЕНИЕТО?

ü  Слушайте радио, следете новините по медиите или оповестяването в населеното място от кмета, кметския наместник за да разбере кои райони са засегнати и кои пътища са обезопасени, както и къде да отидете и какво да направите, ако местният екип от доброволци или общински служители Ви прикани да напуснете дома си.

ü  Дръжте раницата за бедствия на леснодостъпно място.

Ако трябва да се евакуирате:

ü  Напуснете дома си, когато спасителният екип предприема незабавни действия за евакуация.

ü  Носете със себе си раницата за бедствия.

ü  Погрижете се за вашите домашни любимци. При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.

ü  Тръгнете по пътищата, посочени ви от служителите. Не използвайте преки пътища, защото те биха могли да ви отведат до блокирани или опасни места.

ü  Ако имате време, оставете бележка, в която посочвате, кога сте напуснали дома и накъде сте се отправили.

Не преминавайте никога през наводнен район:

ü  Ако вървите пеша, не пресичайте никога наводнен район. Течението може да ви завлече.

ü  Ако сте с автомобил, не шофирайте в заливни води или в подлези.

ü  Избягвайте да минавате по мост, ако нивото на водата е високо, а течението е много силно.

ü  Ако заседнете на място, където водата приижда много бързо и колата ви угасне, оставете я. Спасете себе си и вашите спътници.

Как да действаме, когато сме навън?

ü  Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение.

ü  Не заставайте под/над мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата вода може да ви отнесе.

ü  Не правете опити за пресичане бързо течащи води и залети площи, освен ако сте сигурни, че водата е до коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода.

ü  Не пресичайте бързо течащи и залети площи без да сте подсигурени с помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото.

ü  Не пийте вода от наводнени водоизточници.

Как да действаме, когато сме в автомобил?

ü  При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и безопасно място и да изчакате спадането на нивото на водата.

ü  Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други, потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.

ü  Не преминавайте през бързо течащи води и залети площи, освен ако не сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви.

КАКВО ДА ПРАВИМ СЛЕД НАВОДНЕНИЕТО?

ü  Не се завръщайте у дома, докато спасителните служби не ви уведомят, че опасността е отминала.

ü  Ако електрозахранването не е било прекъснато преди наводнението, не влизайте в помещенията, докато квалифициран електротехник не установи, че няма опасност.

ü  Бъдете предпазливи, когато се завръщате у дома след наводнение.

ü  Уредите, които са се намокрили по време на наводнението, могат да предизвикат токов удар или пожар, когато се включат.

ü  Таблото за електрозахранването трябва да бъде почистено, подсушено и изпробвано от квалифициран електротехник, за да сте сигурни, че е обезопасено.

Проверете дома си:

ü  Обърнете внимание дали няма подаване или изкривяване на стените или подовете.

ü  Внимавайте за дупки в пода, стъклени парчета и други опасни отломки.

Проверете водата:

ü  Водата от наводнението може да бъде силно замърсена с отпадни води и други замърсители. Тя може да причини заболявания и инфекции.

ü  Ако цветът, миризмата или вкусът на водата, която пиете, Ви дават основание да предположите, че е замърсена, не я консумирайте.

ü  Следете съобщенията на органите, които провеждат контрола за качеството и безопасността на питейната вода.

ü  Използвайте вода, доставена от органите на местната власт или органите за „Пожарна безопасност и защита на населението“ в цистерни, както и промишлено бутилирани минерални и трапезни води.