Община Бургас извърши плановото почистване на речните корита

Изображение

Съгласно Програмата за намаляване на риска при бедствия

15.11.2023 10:39

С цел осигуряване на нормалната проводимост на водите в речните корита от м. март до м. ноември 2023г. са почистени 23 водни обекти с приблизителна дължина на коритата 40 110 метра в населени места: кв. „Банево“, кв. „Ветрен“, кв. „Сарафово“, кв. „Черно море“, кв. „Рудник“, кв. „Горно Езерово“, кв. „Лозово“, кв. „Долно Езерово“, кв. „Крайморие“, „Рибарско селище“, гр. Българово, с. Равнец, с. Димчево, с. Извор, с. Маринка, с. Миролюбово, с. Изворище, с. Брястовец, с. Драганово. 

Ръчното почистване се извърши от лица лишени от свобода осигурени от Затвор Бургас, за отстраняване на тревна, храстова растителност и битови отпадъци. 

Критичните участъци до мостовите съоръжения са почистени механизирано.