Изпълнение на превантивната програма за намаляване на рисковете от бедствия

Изображение

Предварителен график за почистване на дерета и речни корита на територията на Община Бургас се изпълнява

16.04.2024 11:37

    От 18.03.2024г. в Община Бургас започна плановото почистване на речните корита, дерета и отводнителни канали на територията на Община Бургас в урбанизираните територии на населените места през 2024г., с разширен обхват на зоните за почистване.
    Почистването ще се извърши ръчно и механизирано на територията на с.Миролюбово, с.Драганово, с.Изворище, с.Брястовец, кв."Черно море", кв."Рудник", кв."Банево", кв."Ветрен", кв."Сарафово", кв."Крайморие", гр.Българово, кв."Горно Езерово", кв."Лозово", кв."Долно Езерово", с.Маринка и В.О."Черниците", с.Равнец, с.Братово, с.Димчево, с.Извор гр.Бургас-Рибарско селище, Пети километър  и гр. Бургас.