Изпълнение на превантивната програма за намаляване на рисковете от бедствия

Предварителен график за почистване на дерета и речни корита на територията на Община Бургас се изпълнява

16.04.2024 11:37

    От 18.03.2024г. в Община Бургас започна плановото почистване на речните корита, дерета и отводнителни канали на територията на Община Бургас в урбанизираните територии на населените места през 2024г., с разширен обхват на зоните за почистване.
    Почистването ще се извърши ръчно и механизирано на територията на с.Миролюбово, с.Драганово, с.Изворище, с.Брястовец, кв."Черно море", кв."Рудник", кв."Банево", кв."Ветрен", кв."Сарафово", кв."Крайморие", гр.Българово, кв."Горно Езерово", кв."Лозово", кв."Долно Езерово", с.Маринка и В.О."Черниците", с.Равнец, с.Братово, с.Димчево, с.Извор гр.Бургас-Рибарско селище, Пети километър  и гр. Бургас.

Община Бургас извърши плановото почистване на речните корита

Съгласно Програмата за намаляване на риска при бедствия

15.11.2023 10:39

С цел осигуряване на нормалната проводимост на водите в речните корита от м. март до м. ноември 2023г. са почистени 23 водни обекти с приблизителна дължина на коритата 40 110 метра в населени места: кв. „Банево“, кв. „Ветрен“, кв. „Сарафово“, кв. „Черно море“, кв. „Рудник“, кв. „Горно Езерово“, кв. „Лозово“, кв. „Долно Езерово“, кв. „Крайморие“, „Рибарско селище“, гр. Българово, с. Равнец, с. Димчево, с. Извор, с. Маринка, с. Миролюбово, с. Изворище, с. Брястовец, с. Драганово. 

Ръчното почистване се извърши от лица лишени от свобода осигурени от Затвор Бургас, за отстраняване на тревна, храстова растителност и битови отпадъци. 

Критичните участъци до мостовите съоръжения са почистени механизирано. 

Планово почистване на речните корита и дерета в урбанизираните територии на населените места

Предварителен график за ръчно почистване на водните обекти от израснала тревна и храстова растителност и други отпадъци

06.03.2023 11:16


Предварително зададен период

Район на почистване

Почистване
на водни обекти

1.         

20.03. – 24.03.

Индустриален и Логистичен парк

1.       Дере зад района на „Индустриален и Логистичен парк – Бургас“

Общо за почистване ≈ 500м

2.         

27.03. – 31.03.

Пети километър

1. Почистване на дере преминаващо през „Пети километър“ от землището на кв. „Ветрен“ до бивш търговски обект  „Странд“.
2. Почистване на облицован канал от бившия търговски обект „Странд“ до магазин „Зора“.
Общо за почистване ≈ 1000 м

3.         

03.04. - 07.04.
 

кв. ,,Ветрен“
 

1. Почистване на речното корито на главно дере „Аква калиде“.
2. Почистване на речното корито на дере на границата на кв. „Ветрен“ и вилна зона Минерални бани от бензиностанцията ОМВ до моста на „Герена“.
3. Почистване на речното корито на дере в парк Минерални бани.
4. Отводнителен канал от пътя Бургас – Ветрен до мостовото съоръжение.
5. Дере в санаториума 100м. преди мостовото съоръжение и до другия водосток.
Общо за почистване ≈ 2250 м

4.         

10.04. - 13.04.
 

кв. ,,Банево“
 

1. Почистване на Източно дере.
2. Почистване на Западно дере .
3. Почистване на Централно дере
4. Почистване на речното корито при моста между кв. ,,Банево“ и кв. ,,Ветрен“.
Общо за почистване ≈ 1700 м

5.         

18.04. – 28.04.

Кв. Сарафово

1. Пространството около габионите, находящи се до Буферен резервоар в кв. Сарафово.
2. Пространството около Буферен резервоар и самият резервоар.
3. Отводнителна канавка към „Рибарско пристанище Сарафово“.
4. Отводнителна канавка находяща се по протежението на ул. „Черно море“.
5. Дере находящо се от ул. „Рила“ към морския бряг.
Общо за почистване ≈ 1800 м

6.         

02.05. – 05.05.

Кв. Крайморие

1. Речното корито на дере към гробище.
2. Водосъбирателни канали на входа за местност „Пода“.
3. Облицован отводнителен канал към морето.
Общо за почистване ≈ 1000 м

7.         

09.05. – 12.05.
 
 

с. Миролюбово
 
 

1. Почистване на ,,Източно дере“
2. Почистване на „Западно дере“
3. Почистване на отводнителен канал край пътя в границите на селото.
Общо за почистване ≈ 1200 м

8.         

15.05. - 19.05.
 
 

с. Изворище

1. Почистване на ,,Централно дере“.
2. Почистване на отводнителен канал на вход на селото.
3. Вилна зона „Изворище“ – водосток на път Банево – Изворище.
Общо за почистване ≈ 1100 м

9.         

22.05. - 26.05.
 
 

с. Брястовец
 

1. Почистване на ,,Кайнак дере“
2. Почистване на ,,Куйрук дере“.
3. Почистване на отводнителен канал на ул. „Шеста“.
Общо за почистване ≈ 1200 м

10.       

29.05. - 02.06.
 
 

с. Драганово

1.   Речното корито на Чакал дере по  ул. „Дванадесета“.
2.   Речното корито на река „Арнаудска“.
3.   Речното корито на дерета по ул. „Трета“, ул. „Четвърта“ и ул. „Пета“.
4.   Речното корито на дере преди местност „Каптажа“.
Общо за почистване ≈ 800 м

11.       

05.06. – 16.06.
 

кв. ,,Черно море“
 

1. Почистване на речното корито на „Марин дере“.
2. Почистване на речното корито на „Мишил дере“.
3. Почистване на речното корито на „Дермен дере“ – от „Английското селище“ до последната точна от регулацията на квартала.
4. Почистване на речното корито на „Селската река“ – от водостока и последната точка от регулацията на квартала.
Общо за почистване ≈ 2300 м

12.       

19.06. – 27.06.
 
 
 

кв. ,,Рудник“
 

1.   Почистване на речно корито на р. ,,Дермен дере“ от моста на Английско селище към гробищен парк.
2.   Почистване на речно корито на р. ,,Селската река“ в участъка преминаващ през кв. ,,Рудник“, до дига „Борова гора”.
3.Отводнителен канал до ул. ,,Странджа“.
Общо за почистване ≈ 2000 м

13.       

28.06. - 07.07.
 
 

гр. Българово
 

1. Почистване на дере в района на гробищния парк.
2. Почистване на Ай дере.
3. Почистване на Сандък дере.
4. Почистване на отводнителен канал по заустване на канализацията на гр. Българово в посока Айтоска река – 500м.
Общо за почистване ≈ 1800 м

14.       

10.07. – 21.07.

Кв. Горно Езерово

1. Почистване на Централно дере от ул. „Кооператор“ до  пречиствателна станция
2. Почистване на дере на околовръстен път Бургас – кв. Горно Езеровос. Братово.
3.Дере към манастир Света Богородица.
4. Почистване на водосток преди кв. Горно Езерово до кариерата на „Андела“.
Общо за почистване ≈ 2000 м

15.       

24.07. – 04.08.
 

кв. ,,Лозово“
 

1. Почистване на  ,,Северно“ дере до мониторингова станция.
2. Отводнителен канал по ул. ,,Комуна“, ул. Бисер“, и ул. ,,Роза“.
3. Почистване на Южно дере до  ,,Топлофикация“ и района до пречиствателната на Топлофикация.
4. Почистване на пространството около габионите.
Общо за почистване ≈ 2500 м

16.       

07.08. – 18.08.
 

кв. ,,Долно Езерово“
 

1. Западно дере – вход.
2. Западно дере – изход до помпена станция в посока езерото „Вая“.
3. Отводнителна канавка успоредна на западно дере ул. „Кавакли“.
4. Източно дере – вход до стадион мониторингова станция.
5. Източно дере – изход в посока езерото „Вая“.
6. Почистване на р. Дермент ходжа – водосток – посока ж.п линия.
7. Почистване на отводнителна канавка ул. „Одрин“ до база „Енчев“.
8. Изкопаване и почистване на отводнителна канавка от ул. “Бели Искър“ до ул. “Лом“ граничеща с ж.п линии.
9. Почистване на водосток намиращ се на третокласен път 9008 в посока Лукойл до мониторингова станция.
Общо за почистване ≈ 3580 м

17.       

21.08. – 08.09.
 

с. Равнец
 

1. Почистване на река Малката река.
2. Почистване на река Чукърлийска.
3. Отводнителен канал в южната част на селото до ромската махала.
4. Извън урбанизираната територия – от района на блокови жилища до сбора на двете реки.
Общо за почистване ≈ 4500 м

18.       

11.09. – 15.09.

с. Братово
 

1. Почистване на отводнителен канал в южния края до ул. Христо Ботев“ – около 50 метра.
2. Почистване на река ,,Кръстинска“.
Общо за почистване ≈ 1200 м

19.       

18.09. – 29.09.

с. Маринка
 
В.О. ,,Черниците“
 

1. Почистване на корито на река  Маринка до двата моста и 500 м по течението.
2. Отводнителен канал в местност ,,Край село“.
3. Отводнителен канал на ул. „Оборище“.
В.О. ,,Черниците“
По поречието на р. Маринка от мостовото съоръжение на „Лукойл Нефтохим“ до мониторинговата станция на черниците „Сборна“.
Общо за почистване ≈ 2400 м

20.       

02.10. – 06.10.
 

с. Димчево
 
 

1. Почистване на Източно дере и с по 200 м. преди и след крайните точки на дерето.
2. Отводнителен канал на ул. „Десета“.
3. Отводнителен канал на ул. „Единадесета“  (успоредна на главната).
Общо за почистване ≈ 1000 м

21.       

09.10. – 13.10.

с. Извор
 

1. Речно корито на река Изворска – въпреки, че оператор за почистване е „Напоителни системи“ Бургас, преди и след мобилната станция 300 м срещу и по течението на реката.
2. Почистване на дере преминаващо от ул. ,,Вела Пеева“ до изхода на селото.
3. Почистване на крайпътен отводнителен канал с. Извор – с. Зидарово.
4. Почистване на 300 м. по поречието на река Казълджишка преди пътя с. Извор - с.Зидарово.
Общо за почистване ≈ 2500 м

22.  

16.10. – 27.10.

гр. Бургас Рибарско селище
 

1. Речното корито на река „Отманлийска“ от мостово съоръжение главен път до вливането в бетоново корито.
2. Речното корито на река „Отманлийска“ и след мостовото съоръжение до мониторингова станция.
3. Отводнителни канали от главния път към Рибарско селище.
Местност „Отманли“ в Парк Росенец
1. Речно корито на дере в местност „Отманли“.
2. Речно корито на дере в границите на вилно образование „Росенец“.
Общо за почистване ≈ 2500 м.

23.                

30.10. – 10.11.
 

Бургас

1. Ръчно почистване на отводнителен канал след хидросъоръжението на „СОМАТ“ към ул. „Крайезерна“.
2. Речно корито на дере след поделението до фирма „Горстрой“.
3. Дере в района на „Бургасцвет“.
Общо за почистване ≈ 2000 м

Община Бургас продължава изпълнението на превантивни дейности, с цел намаляване на риска от бедствия през 2023г.

Извършване на конкретни превантивни дейности

17.01.2023 10:08

Предвид увеличаване на риска от бедствия и извънредни ситуации, климатичните промени, концентриране на населението в индустриалните и урбанизирани територии на Община Бургас за 2023г., е заложена план програма за ръчно и механизирано почистване на речните корита в Община Бургас. За целите на превенцията е издадена Заповед № 1/03.01.2023г. на Кмета на Община Бургас с определените критични участъци подлежащи на почистване в урбанизираните територии. 
Кметове, км. наместници, гл. експерти в населените места до 31.03.2023г. са задължени да извършат оглед на терените по течението на водните обекти, с цел точно определяне на местата за почистване, състоянието на мостовите съоръжения и недопускане на незаконно строителство в крайречните участъци. 
От началото на месец април 2023г. ще започне изпълнението на заложените дейности в план програмата за намаляване на риска от наводнения. 
През 2022г. приключи финалният етап от корекцията на речното корито на р. Отманлийска. Устието на реката при вливането й в морето е разширено. За по-лесното оттичане на водата в разширено и коритото в целия участък от устието до хижа "Странджа". Стените в зоната са изградени от скална маса и скални блокове. След прага на заустване е извършено укрепване, за да избегне разлив при висока вълна.