Община Бургас възстанови речните корита и частично инфраструктурата след наводнението от 25.10.2017г.

Община Бургас възстанови речните корита и частично инфраструктурата след наводнението от 25.10.2017г.

28.11.2017 14:45

След отмяна на бедственото положение със Заповед на Кмета на Община Бургас № 3024/30.10.2017г. съгласно Постановление на Министерски съвет

№ 245/30.10.2017г. на, чл.1 ал.1 т. 1: Община Бургас получи и отчете 400 000 лв. за разплащане на непредвидени допълнителни разходи за разчистване на пътната мрежа, речните легла и дерета от наноси и дървесна маса и за неотложно възстановяване на увредени инфраструктурни обекти.

Спешните аварийно възстановителни дейности извършени от 25.10.17г. до 01.11.17г. имаха за цел да се възстанови инфраструктурата до годност за използване.

  • Поради преливане на реките се наруши проводимостта им по цялото речно течение. Чрез машинно почистване на речните  легла и брегове от свлечени земни маси, наноси, завлечена храстова и дървесна растителност на реките в с.Равнец- Чакърлийска и Малката река, река Изворска до с. Извор, "Кювдере" в кв. Горно Езерово се възстановиха теченията по водните обекти.

  • Възстанови се проводимостта на запълнени със свлечени земни маси окопи/канавки, възстановиха се защитни диги, възстановиха се парапети на мостови съоръжения.

  • Възстанови се пътна основа с насип от скален  материал на пластове  на улици в с. Равнец, ул. “Странджа, ул. 9-ти септември, ул. Батак, ул. Съветска, ул. Шипка, ул. Пирин, ул. Победа, ул. Чакърлийка, ул. Камчия, ул. „Гагарин“, ул. „Янтра“, ул. „Драва“, и улици в с. „Извор“, ул. „Марица“, ул. „9-ти май“, ул. „Левски“, ул. „П. Волов“, ул. „Яна Лъскова“, ул. „Гео Милев“

  • Възстановен  бе пътя към депо за битови отпадъци,

  •  Възстановени в кв. „Горно Езерово“, ул. "Бреза", ул. "Амур", ул. "Дружба" и дере в ж.р. Меден Рудник, ул. “Ортото

  • Възстановяване  на Регионално депо "Братово-Запад"

  • Разчистване от наноси и кал в наводнени 270 частни имоти, кв. Горно Езерово, в селата Равнец и Братово.

    След приключване на основните дейности по спасителните и аварийно – възстановителни работи продължава възстановяване на нормалните условията за живот и работа. Предстои трайно възстановяване на пътната инфраструктура, имоти, общинска собственост и публичната инфраструктура, пътни съоръжения, детски градини в кварталите Горно Езерово, Долно Езерово, село Братово и спортни обекти засегнати от бедствието с цел да не се допусне потенциален риск за живота и здравето на хората.

Частичното бедствено положение в община Бургас

Интегрирана информационна система за управление на водите предостави информация за водните нива от сензори на всеки 15 минути по реките Малката река, Чакърлийска в село Равнец, Изворска в село Извор, по поречието на река Маринка в с. Маринка и предотврати вземането на човешки животи поради навременна реакция на Оперативна група от кризисния щаб на Община Бургас, която е оповестена от дежурен оперативен център много преди преливането на реките над критичните стойности. В резултат на ранното предупреждение от системата бяха предупредени и евакуирани 80 души в село Равнец и с. Братово, от които настанени в общински дом за временно настаняване 25 души.

31.10.2017 14:01

В резултат на изключително интензивните валежи и прииждащите високи води в периода от 25.10.17г. до 26.10.17г. /измерено  количество дъжд, сумарно от 186.4 л/кв.м./ в град Бургас, както и в югозападната част на общината в селата Равнец, Братово Извор, Маринкa, в кварталите Горно Езерово, Долно Езерово, Лозово се създаде критична ситуация с опасност за живота и здравето на населението. Изключително интензивните валежи, придружени със силен ураганен вятър и високи приливни води нанесоха значителни щети по публичната инфраструктура, общински обекти, движимо  недвижимо имущество, земеделски територии.

Интегрирана информационна система за управление на водите предостави информация за водните нива от сензори на всеки 15 минути по реките Малката река, Чакърлийска в село Равнец, Изворска в село Извор, по поречието на река Маринка в с. Маринка и предотврати вземането на човешки животи поради навременна реакция на Оперативна група от кризисния щаб на Община Бургас, която е оповестена от дежурен оперативен център много  преди преливането на реките над критичните стойности. В резултат на ранното предупреждение от системата  бяха предупредени и евакуирани 80 души в село Равнец и с. Братово, от които настанени в общински дом за временно настаняване 25 души. Поради високи води от наводнението и създадените предпоставки за инциденти се въведоха  временни ограничения за движение: затваряне на пътя за село Извор поради преливане от речното корито на река Изворска, затваряне на пътя от кв. Долно Езерово до с. Братово.

Наводнена и унищожена пътната инфраструктура в гр. Бургас- във всички жилищни комплекси, в кварталите Горно Езерово, Лозово, Долно Езерово, в селата Равнец, Братово, Извор, Маринка. Проявиха се наводнения в самите населени места, с много повреди и отнасяне на пътища, подпорни стени, появата на свлачища, унищожени защитни диги, наводнени общински училища, детски градини, над 400  жилищни  и нежилищни  имоти, спортни зали, напълно заляти под вода земеделски територии, наводнено Регионално депо за Битови отпадъци с. Братово, Пречиствателна станция в кв. Горно Езерово, Канално помпена станция в кв. Горно Езерово.

Предвид създалите се критични обстоятелства се обяви частично бедствено положение в най-засегнатите райони на общината със Заповед № 2983/25.10.2017г. на Кмета на Община Бургас.

Частичното бедствено положение е вече отменено съгласно Заповед№ 3024/30.10.2017г.

Продължава оглед и опис на щетите в пострадалите домове от специализирана общинска комисия.
 
Изготвил:
Инж.Галина Байчева
Началник отдел „УКОМП“

Огнена стихия във вилната зона на с. Изворище

Огнена стихия във вилната зона на с. Изворище

03.08.2017 17:00

На 02.08.2017г. възникна голям пожар във вилната зона на с. Изворище и поради високата температура от 32 градуса и силният вятър от 12м/с пожарът се разрастна. много бързо и изгоряха 10 вили, стопански постройки. За локализирането и потушаването на пожара участваха 9 пожарни.

От Община Бургас като привлечени сили и средства съгласно плана на общината за действия при пожари са включени: 4 водоноски от фирма Консорциум "Титан" Бургас и 1 от "Бургасцет 90 Танев". Задействано е доброволното фирмирование. Участвали 15 доброволеца, с оборудване и специализирана екипировка. Доброволците са обучени и са професионалисти за ликвидиране на пожари. От с. Изворище е задействана гасаческа група от 16 души от местното население. Допълнително са участвали гасаческа група от Държавно Горско Стопанство от 6 души. Изпратени на място 4 трактора от земеделска кооперация ВК "Напредък" кв. Банево и 3 трактора от с. Изворище. В резултат на пожара са нанесени огромни щети: изгоряли 5000 dka площ от които : 4500 dka ливади, мери и необработваема земя и 500 dka гори от които 150 dka борова гора и 350 dka широколистна.

Овладяха голям пожар в квартал „Черно море“

Овладяха голям пожар в квартал „Черно море“

13.07.2017 16:23

Овладян е голям пожар в района на бургаския квартал "Черно море". Той нанесе сериозни поражения, които можеха да са още по-големи, ако огънят не беше срещнал организиран отпор. Добрата новина е, че пострадали хора и жертви няма. Бургаските пожарникари реагираха бързо, на място помагаха кметът Димитър Николов и веднага мобилизирани доброволци.

Огънят е тръгнал от група постройки вътре в квартала. Разследващите органи ще търсят отговор на въпросите защо и как? Разпространил се е отвътре - навън, тръгвайки към селскостопанските площи. Пожарът е ограничен със светкавично насипани ивици от негорим инертен материал, за да не излезе извън "Черно море" и да подпали цялата околия.

Щетите по първоначална информация са следните - 6 изгорели вили, много стопански постройки и автомобили.