Механизирано почистване на критични участъци

Изпълнение на дейностите по програмата за планово почистване на речни корита и дерета

Почистени водни обекти в урбанизираните територии на населените места в Община Бургас

16.06.2022 15:07

За периода от 01.04.2022г. до 16.06.2022г. са почистени следните речни корита, дерета и отводнителни канали:
- с. Миролюбово - почистено "Източно дере", "Западно дере" и отводнителен канал край пътя в границите на селото.
- с. Изворище - почистено "Централно дере", отводнителен канал на входа на селото, вилна зона "Изворище" - водосток на път Банево - Изворище.
- с. Брястовец - почистено "Кайнак дере", "Куйрук дере" и отводнителен  канал на ул. "Шеста".
- с. Драганово - почистено речното корито на "Чакал дере" по ул. "Дванадесета", речното корито на река "Арнаудска", речното корито на деретата по ул. "Трета", ул. "Четвърта" и ул. "Пета" и речното корито на дере преди местност "Каптажа".
- кв. "Черно море" - почистено речното корито на "Марин дере", "Мишил дере", "Дермен дере" - от "Английското селище" до последната точка от регулацията на квартала., речното дере на "Селската река".
- кв. "Рудник" - почистено речното корито на р. "Селската река" в участъка преминаващ през кв. "Рудник" до дига "Борова гора", р. "Дермен дере" от вилно селище "Юртлъка" към гробищен парк и отводнителен канал до ул. "Странджа".
-кв. "Ветрен" - почистено речното корито на  на главно дере "Аква калиде", речното корито на дере на границата на кв. "Ветрен" и вилна зона Минерални бани от бензиностанцията OMW до моста на "Герена", речното корито на дере в парк Минерални бани.
Продължава плановото почистване в останалите населени места.

Планово почистване на речните корита на територията на Община Бургас през 2022г.

Предварителен график за почистване на речни корита, деретата и отводнителни канали на територията на Община Бургас в урбанизираните територии на населените места през 2022г., с разширен обхват на зоните за почистване

09.03.2022 13:55

№ по ред

Предварително зададен период

Населено място

Почистване

на водни обекти

ЗАБЕЛЕЖКА

 1.  

28.03.-01.04.

с. Миролюбово

 

 

1. Почистване на ,,Източно дере“

2. Почистване на „Западно дере“

3. Почистване на отводнителен канал край пътя в границите на селото.

 

Общо за почистване: 1200 м

 

 1.  

04.04.-08.04.

с. Изворище

1. Почистване на ,,Централно дере“

2. Почистване на отводнителен канал на вход на селото.

3. Вилна зона „Изворище“ – водосток на път Банево - Изворище

Общо за почистване: 1100 м

 

 1.  

11.04.-15.04.

с. Драганово

1. Речното корито на Чакал дере по  ул. „Дванадесета“;

2. Речното корито на река „Арнаудска“;

3. Речното корито на дерета по ул. „Трета“, ул. „Четвърта“ и ул. „Пета“;

4. Речното корито на дере преди местност „Каптажа“.

 

Общо за почистване: 800 м

Механизирано почистване  на позиция 1.

 

 

 1.  

18.04.-27.04.

с. Брястовец

 

1. Почистване на ,,Кайнак дере“

2. Почистване на ,,Куйрук дере“

3. Почистване на отводнителен канал на ул. „Шеста“

 

Общо за почистване: 1200 м

Механизирано почистване на позиция 1.

 

 1.  

28.04-13.05.

кв. ,,Черно море“

 

1.        Почистване на речното корито на „Марин дере“;

2.        Почистване на речното корито на „Мишил дере“;

3.        Почистване на речното корито на „Дермен дере“ – от „Английското селище“ до последната точна от регулацията на квартала;

4.        Почистване на речното корито на „Селската река“ – от водостока и последната точка от регулацията на квартала.

Общо за почистване: 2300 м

ПУРН код

BG2_APSFR_SE_05

 1.  

16.05.-23.05.

кв. ,,Рудник“

 

1. Почистване на речно корито на р. ,,Дермен дере“ от вилно селище ,,Юртлука“ към гробищен парк

2. Почистване на речно корито на р. ,,Селската река“ в участъка преминаващ през кв. ,,Рудник“, до дига “Борова гора”

3. Отводнителен канал до ул. ,,Странджа“.

 

Общо за почистване: 1300 м

ПУРН код

BG2_APSFR_SE_05

Механизирано почистване на позиция 2.

 

 1.  

25.05.-07.06.

кв. ,,Ветрен“

 

1.        Почистване на речното корито на главно дере „Аква калиде“;

2.        Почистване на речното корито на дере на границата на кв. „Ветрен“ и вилна зона Минерални бани от бензиностанцията ОМВ до моста на „Герена“;

3.        Почистване на речното корито на дере в парк Минерални бани;

4.        Почистване на речното корито на дере от пътя Бургас – Ветрен до канавка.

 

Общо за почистване: 3500 м

Механизирано почистване на позиция 4

 1.  

08.06.-17.06.

кв. ,,Банево“

 

1. Почистване на Източно дере

2. Почистване на Западно дере

3. Почистване на Централно дере

4. Почистване на речното корито при моста между кв. ,,Банево“ и кв. ,,Ветрен“

5. Почистване  по Северен отводнителен канал.

Общо за почистване: 1700 м

 

 1.  

20.06.-01.07.

гр. Българово

 

 

 

1. Почистване на дере пресичащо гробищния парк

2. Почистване на Ай дере

3. Почистване на Сандък дере

4. Почистване на канал по заустване на канализацията на гр. Българово в посока Айтоска река – 500м.

 

Общо за почистване: 1800 м

ПУРН код

BG2_APSFR_SE_02

 

 1.  

04.07. – 08.07.

кв. ,,Горно Езерово“

 

1. Почистване на Централно дере от ул. „Кооператор“ до  пречиствателна станция

2. Почистване на дере на околовръстен път Бургас – кв. Горно Езеровос. Братово

Общо за почистване: 2000 м

 

 1.  

11.07. – 22.07.

кв. ,,Лозово“

 

1. Почистване на  ,,Северно“ дере до мониторингова станция.

2. Отводнителен канал по ул. ,,Комуна“, ул. Бисер“, и ул. ,,Роза“.

3.Почистване на Южно дере до  ,,Топлофикация“ и района до пречиствателната на Топлофикация

4. Почистване на пространството около габионите

 

Общо за почистване: 2500 м

Механизирано почистване на позиция 1,2,3

 1.  

25.07. – 05.08.

с. Маринка

 

В.О. ,,Черниците“

 

1. Почистване на корито на река  Маринка до двата моста и 500 м по течението.

2. Отводнителен канал в местност ,,Край село“

3. Отводнителен канал на ул. „Оборище“

В.О. ,,Черниците“

1. От източен вход на вилното образование към мониторинговата станция „Сборна“.

2. До мониторинговата станция на „Сборна“

Общо за почистване: 2400 м

Механизирано почистване на р. Маринка и В.О. Черниците

 1.  

08.08. – 19.08.

кв. ,,Долно Езерово“

 

1. Почистване на източно дере на вход

 покрай помпена станция до изхода в откритите участъци

2. Отводнителен канал от землището на кв. Лозово, покрай база „Енчев“ до фирма „Бургасцвет.

3. Под мостово съоръжение по пътя срещу „Бургасцвет“ /към дере Дермен ходжа/.

4. Почистване на западното дере до мониторинговата станция на пътя з Бургас - Лукойл.

5. Почистване на западното до стадиона и мониторинговата станция.

6. Отводнителен канал в посока базата на „Деспред“

 

Общо за почистване: 3580 м

Механизирано почистване

 1.  

22.08. – 02.09.

с. Равнец

 

1. Почистване на река Малката река

 

2. Почистване на река Чукърлийска

3. Отводнителен канал за ръчно почистване

 

Общо за почистване: 3500 м

ПУРН код

BG2_APSFR_SE_03

Механизирано почистване

 1.  

05.09. – 09.09.

с. Братово

 

1. Почистване на отводнителен канал в южния края до ул. Христо Ботев“ – около 50 метра

2. Почистване на река ,,Кръстинска

Общо за почистване: 1200 м

 Механизирано почистване на позиция 1

 1.  

12.09. – 16.09.

 

 

 

 

 

с. Димчево

 

 

1. Почистване на Източно дере и с по 200 м. преди и след крайните точки на дерето.

2. Отводнителен канал на главната улица.

3. Почистване на малките отводнителни канали в западния край на селото.

Общо за почистване: 1000 м

 

 1.  

19.09. – 27.09.

с. Извор

 

1. Речно корито на река Изворска – въпреки, че оператор за почистване е „Напоителни системи“ Бургас, преди и след мобилната станция 300 м срещу и по течението на реката.

2. Почистване на дере преминаващо от ул. ,,Вела Пеева“ до изхода на селото.

3. Почистване на крайпътен отводнителен канал с. Извор – с. Зидарово.

4. Почистване на 300 м. по поречието на река Казълджишка преди пътя с. Извор- с. Зидарово.

 

Общо за почистване: 2500 м

Механизирано почистване на позиция 1

 1.  

28.09. – 14.10.

гр. Бургас Рибарско селище

1.         Речното корито на река „Отманлийска“ от мостово съоръжение главен път до вливането в бетоново корито;

2.         Речното корито на река „Отманлийска“ и след мостовото съоръжение до мониторингова станция;

3.         Отводнителни канали от главния път към Рибарско селище.

Местност „Отманли“ в Парк Росенец

1.       Речно корито на дере в местност „Отманли“;

2.       Речно корито на дере в границите на вилно образование „Росенец“.

 

Общо за почистване: 2500 м.

Механизирано почистване на позиция 1, 2

 1.  

17.10. – 28.10.

Пети километър

1. Почистване на дере преминаващо през „Пети километър“

2. Почистване на дере северно от бившият магазин „Странд“.

3. Почистване на канал от бившият магазин „Странд“ до магазин  „Зора“.

4. Почистване на отводнителен канал от Парк „Езеро“ до детелина Солници.

 

Общо за почистване: 1200 м

Механизирано почистване

 1.  

31.10. – 04.11.

кв. ,,Крайморие“

1.      1. Речното корито на дере към гробище;

2.      Водосъбирателни канали на входа за местност „Пода“;

3.      Облицован отводнителен канал към морето.

Общо за почистване: 1000 м

 

21.             

07.11. – 18.11.

кв. ,,Сарафово“

 

1.     Речното корито на дере преминаващо през квартала до ул. „Ангел Димитров“;

2.     Речното корито на дере находящо се в началото на ул. „Рила“;

3.     Облицовани отводнителни канали към Рибарското пристанище;

4.     Отводнителен канал до буферен резервоар и габионите.

 

Общо за почистване: 1800 м

 

22.             

21.11.-30.11.

Бургас  

1.             Отводнителен канал след хидросъоръжението на „СО МАТ“ към ул. „Крайезерна“;

2.             Речно корито на дере след поделението до фирма „Горстрой“;

 

Общо за почистване: 2000 м

 

ЗАБЕЛЕЖКА: При възникване на не подходящи метеорологични условия графика може да претърпи корекции, като времето за работа в съответното населено място да бъде удължено.

 

Съгласувал:

Галина Байчева

Началник отдел „УКОМП“

 

Изготвил:

Галина Милушева

Главен специалист в отдел „УКОМП“ 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

Действия преди, по време и след наводнение

14.02.2022 09:46

НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на повишаването на нивото на водните басейни и речните корита.

Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни - интензивни  валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност.

Наводненията могат да нанесат значителни щети в населени места, на сгради, коли, мостове, пътища и транспортна инфраструктура.

При наводнения може да бъде застрашен Вашия живот или имуществото Ви.

КАКВО ДА НАПРАВИМ ПРЕДИ НАВОДНЕНИЕ?

ü  Осведомете се за риска от наводнения за населеното място в което живеете.

ü  В незащитените заливни зони на реките не се строят жилищни и селскостопански сгради. Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито.

ü  Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и др., ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте за това  на тел.056/841560 –„горещ телефон „ за сигнали на граждани  в Общински денонощен център или на кмета/км. наместник  на населеното място.

ü  Не преграждайте речните течения с цел водовземане за поливане или къпане на животни. Това е забранено от Закона за водите заради  разрушителната сила на водата при наводнения.

ü  Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, следете прогнозата за времето или нивото й, особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене.

ü  Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон.

ü  Разработете семеен план за действие при бедствия.

Примерен семеен план за действие при бедствия!

Има 4 базови стъпки за разработване на семеен план за бедствие.

Стъпка 1: Разберете какво може да се случи с вас. Като научите какви са рисковете, ще можете да се подготвите за потенциална опасност от наводнение:

ü  Какъв тип наводнение е с най-голяма вероятност за възникване във Вашия район?

ü  Как бихте се подготвили за него?

ü  Има ли Вашия район система за ранно предупреждение и оповестяване? – Да, за територията на ОБЩИНА БУРГАС е представената на страницата на ИСУВ.

ü  Какво представляват сигналите и какво да правите, когато ги чуете?

ü  Помислете за Вашите животни и домашни любимци след бедствие. Планирайте, където бихте оставили вашите домашни любимци, ако не можете да ги вземете.

ü  Ако се грижите за възрастни хора или хора с увреждания, как можете да им помогнете? Какви специални нужди трябва да се имат предвид?

Стъпка 2: Разработете семеен план за бедствие:

ü  Съберете се със семейството си и обсъдете как трябва да се подготвите за наводнение.

ü  Бъдете запознати с маршрутите за евакуация.

ü  Изберете две места за да се срещнете и извън квартала, в случай, че не можете да се върнете вкъщи.

ü  Направете план за комуникация.

ü  Помолете близък или приятел извън града да бъде Ваш "семеен контакт“.

ü  Обсъдете какво да направите, ако трябва да се евакуирате.

ü  Всеки трябва да знае какво да прави, ако всички членове на семейството не са заедно.

Стъпка 3: Опишете действията, които сте обсъдили:Не забравяйте да включите следните елементи:

ü  Телефон за спешни повиквания – 112 и Общински денонощен център 056/84-15-60.

ü  Научете всички членове на семейството как и кога да изключат водата, газ/ ако има/ и електричеството от главните бушони или кранове.

ü  Проверете дали имате подходяща застраховка на дома си, в случай на наводнение. Ако нямате – застраховайте дома и имуществото си!

ü  Намерете безопасни места във вашия дом за всеки вид бедствие.

ü  Съхранявайте достатъчно хранителни продукти в дома си, за да задоволите нуждите си най-малко три дни, в случай на бедствие.

ü  Направете фотокопия на важни документи и ги съхранявайте на друго място (у приятел или роднина, който живее в друг район).

Стъпка 4: Проверявайте и проигравайте своя план:

ü  Изпитвайте децата на всеки шест месеца, за да си спомнят какво да правят, места за срещи, телефонни номера и правила за безопасност.

ü  Участвайте в учения, ако такива се провеждат на територията на Вашето населено място.

ü  Маркирайте маршрутите си за евакуация на карта; съхранявайте картата в Раницата за бедствия.

ü  Заменяйте съхраняваната храна и вода на всеки шест месеца.

ü  Проверявайте актуалността на застраховката на Вашия дом и имущество.

Раница за бедствия

Раницата за бедствия трябва да включва следното:

ü  Вода – Необходимото количество вода е поне по 2 литра на човек в продължение на 3 дни, но ако трябва да се движите, най-добре е да носите преносима система за филтриране (сламки,с които можете да пиете вода). Йодните таблетки за пречистване на водата също са алтернатива.

ü  Храна – дълготрайна храна за най-малко 3 дни (консерви и енергийни вафли са най-подходящи)

ü  Осветление – свещите и фенерчетата са добри за бедствени ситуации, но челниците са най-подходящи, тъй като освобождават и двете Ви ръце.

ü  Свирка - ако мобилният Ви телефон няма покритие или батерията се изтощи, прост сигнал от свирка е подходящ за предупреждение на спасителните екипи.

ü  Многофункционален инструмент – заема малко място, и същевременно може да го ползвате с различни предназначения (отвертка, нож, клещи, отварачка, пинсети, клещи и др.)

ü  Резервни дрехи – помислете за подходящи дрехи и тяхната материя. Трябва да са непромукаеми и ветроустойчиви, но в същото време и дишащи.

ü  Одеяла – спалните чували са твърде обемисти за Раницата, докато одеялата са евтини са и лесни за съхранение. Вече на пазара има термоодеала.

ü  Комплект за първа помощ– може да си закупите готов, а може да си направите и сами. Ето някои от най-важните компоненти: ластичен бинт, лепенки за рани в различни размери, стерилна марля, триъгълни превръзки, тампони с алкохол и антисептични кърпички, миещо средство, термометър, вазелин, болкоуспокояващи средства, антидиарийни лекарства.

ü  Храна за домашния любимец - ако имате такъв и планирате да го вземете с Вас.

ü  Други – лични медикаменти като например инсулин, апарат за кръвно налягане. Уверете се, че също така имате резервен чифт очила, санитарни кърпи, карти на вашата област, тиксо, пари в брой, кибрит/запалка във водонепромукаем плик. Ако имате малки деца е подходящо да имате детски книжки и игри.

Как да действаме при реална опасност от наводнение?

ü  При възникване на опасност и /или наводнение, незабавно позвънете на тел. 112. Съобщете: Вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблема (наводнение, залети площи и др.) има ли пострадали или застрашени хора. Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора.

ü  При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора.

ü  Уведомете вашите близки и съседи за опасността.

Как да действаме, когато се намираме у дома?

ü  Уплътнете дограмата на прозорците в мазето, както и прага на вратите на партерния етаж.

ü  Не дръжте важните документи в мазето. Съхранявайте ги на горните етажи на дома ви, така ще ги запазите невредими при наводнение.

Ако очаквате, че може да се случи наводнение:

ü  Изключете отоплителната инсталация, спрете газта;

ü  Вземете особени предохранителни мерки, за да предпазите електрическите и газовите отоплителни уреди и нагревателите, работещи с пропан-бутан;

ü  Прекъснете електрическото захранване само ако зоната около кутията с бушоните е абсолютна суха. Когато прекъсвате захранването, застанете по-далеч от кутията с бушоните и обърнете лицето си да не сте точно срещу нея. Носете фенерче със себе си.

Ако наводнението се задава:

ü  Преместете мебелите, електроуредите и другото имущество над нивото на пода.

ü  Приберете на сигурно място токсичните вещества, като пестициди и инсектициди, за да предотвратите замърсяване на наводнената зона.

ü  Чували с пясък или полиетиленови прегради могат да бъдат ефективно средство за предотвратяване нахлуването на водата в дома. Следвайте инструкциите, които ви дават местните отговорни лица относно аварийните действията.

ü  Не се опитвайте да прекъсвате електрозахранването ако в близост има вода. Контактът на водата с електрически проводници може да доведе до животозастрашаващи последици. Напуснете незабавно дома си и не се завръщайте докато гражданските власти не ви съобщят, че е безопасно.

КАКВО ДА ПРАВИМ ПО ВРЕМЕ НА НАВОДНЕНИЕТО?

ü  Слушайте радио, следете новините по медиите или оповестяването в населеното място от кмета, кметския наместник за да разбере кои райони са засегнати и кои пътища са обезопасени, както и къде да отидете и какво да направите, ако местният екип от доброволци или общински служители Ви прикани да напуснете дома си.

ü  Дръжте раницата за бедствия на леснодостъпно място.

Ако трябва да се евакуирате:

ü  Напуснете дома си, когато спасителният екип предприема незабавни действия за евакуация.

ü  Носете със себе си раницата за бедствия.

ü  Погрижете се за вашите домашни любимци. При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.

ü  Тръгнете по пътищата, посочени ви от служителите. Не използвайте преки пътища, защото те биха могли да ви отведат до блокирани или опасни места.

ü  Ако имате време, оставете бележка, в която посочвате, кога сте напуснали дома и накъде сте се отправили.

Не преминавайте никога през наводнен район:

ü  Ако вървите пеша, не пресичайте никога наводнен район. Течението може да ви завлече.

ü  Ако сте с автомобил, не шофирайте в заливни води или в подлези.

ü  Избягвайте да минавате по мост, ако нивото на водата е високо, а течението е много силно.

ü  Ако заседнете на място, където водата приижда много бързо и колата ви угасне, оставете я. Спасете себе си и вашите спътници.

Как да действаме, когато сме навън?

ü  Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение.

ü  Не заставайте под/над мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата вода може да ви отнесе.

ü  Не правете опити за пресичане бързо течащи води и залети площи, освен ако сте сигурни, че водата е до коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода.

ü  Не пресичайте бързо течащи и залети площи без да сте подсигурени с помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото.

ü  Не пийте вода от наводнени водоизточници.

Как да действаме, когато сме в автомобил?

ü  При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и безопасно място и да изчакате спадането на нивото на водата.

ü  Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други, потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.

ü  Не преминавайте през бързо течащи води и залети площи, освен ако не сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви.

КАКВО ДА ПРАВИМ СЛЕД НАВОДНЕНИЕТО?

ü  Не се завръщайте у дома, докато спасителните служби не ви уведомят, че опасността е отминала.

ü  Ако електрозахранването не е било прекъснато преди наводнението, не влизайте в помещенията, докато квалифициран електротехник не установи, че няма опасност.

ü  Бъдете предпазливи, когато се завръщате у дома след наводнение.

ü  Уредите, които са се намокрили по време на наводнението, могат да предизвикат токов удар или пожар, когато се включат.

ü  Таблото за електрозахранването трябва да бъде почистено, подсушено и изпробвано от квалифициран електротехник, за да сте сигурни, че е обезопасено.

Проверете дома си:

ü  Обърнете внимание дали няма подаване или изкривяване на стените или подовете.

ü  Внимавайте за дупки в пода, стъклени парчета и други опасни отломки.

Проверете водата:

ü  Водата от наводнението може да бъде силно замърсена с отпадни води и други замърсители. Тя може да причини заболявания и инфекции.

ü  Ако цветът, миризмата или вкусът на водата, която пиете, Ви дават основание да предположите, че е замърсена, не я консумирайте.

ü  Следете съобщенията на органите, които провеждат контрола за качеството и безопасността на питейната вода.

ü  Използвайте вода, доставена от органите на местната власт или органите за „Пожарна безопасност и защита на населението“ в цистерни, както и промишлено бутилирани минерални и трапезни води.