Механизирано почистване на критични участъци

Изпълнение на дейностите по програмата за планово почистване на речни корита и дерета

Почистени водни обекти в урбанизираните територии на населените места в Община Бургас

16.06.2022 15:07

За периода от 01.04.2022г. до 16.06.2022г. са почистени следните речни корита, дерета и отводнителни канали:
- с. Миролюбово - почистено "Източно дере", "Западно дере" и отводнителен канал край пътя в границите на селото.
- с. Изворище - почистено "Централно дере", отводнителен канал на входа на селото, вилна зона "Изворище" - водосток на път Банево - Изворище.
- с. Брястовец - почистено "Кайнак дере", "Куйрук дере" и отводнителен  канал на ул. "Шеста".
- с. Драганово - почистено речното корито на "Чакал дере" по ул. "Дванадесета", речното корито на река "Арнаудска", речното корито на деретата по ул. "Трета", ул. "Четвърта" и ул. "Пета" и речното корито на дере преди местност "Каптажа".
- кв. "Черно море" - почистено речното корито на "Марин дере", "Мишил дере", "Дермен дере" - от "Английското селище" до последната точка от регулацията на квартала., речното дере на "Селската река".
- кв. "Рудник" - почистено речното корито на р. "Селската река" в участъка преминаващ през кв. "Рудник" до дига "Борова гора", р. "Дермен дере" от вилно селище "Юртлъка" към гробищен парк и отводнителен канал до ул. "Странджа".
-кв. "Ветрен" - почистено речното корито на  на главно дере "Аква калиде", речното корито на дере на границата на кв. "Ветрен" и вилна зона Минерални бани от бензиностанцията OMW до моста на "Герена", речното корито на дере в парк Минерални бани.
Продължава плановото почистване в останалите населени места.

Планово почистване на речните корита на територията на Община Бургас през 2022г.

Предварителен график за почистване на речни корита, деретата и отводнителни канали на територията на Община Бургас в урбанизираните територии на населените места през 2022г., с разширен обхват на зоните за почистване

09.03.2022 13:55

№ по ред

Предварително зададен период

Населено място

Почистване

на водни обекти

ЗАБЕЛЕЖКА

 1.  

28.03.-01.04.

с. Миролюбово

 

 

1. Почистване на ,,Източно дере“

2. Почистване на „Западно дере“

3. Почистване на отводнителен канал край пътя в границите на селото.

 

Общо за почистване: 1200 м

 

 1.  

04.04.-08.04.

с. Изворище

1. Почистване на ,,Централно дере“

2. Почистване на отводнителен канал на вход на селото.

3. Вилна зона „Изворище“ – водосток на път Банево - Изворище

Общо за почистване: 1100 м

 

 1.  

11.04.-15.04.

с. Драганово

1. Речното корито на Чакал дере по  ул. „Дванадесета“;

2. Речното корито на река „Арнаудска“;

3. Речното корито на дерета по ул. „Трета“, ул. „Четвърта“ и ул. „Пета“;

4. Речното корито на дере преди местност „Каптажа“.

 

Общо за почистване: 800 м

Механизирано почистване  на позиция 1.

 

 

 1.  

18.04.-27.04.

с. Брястовец

 

1. Почистване на ,,Кайнак дере“

2. Почистване на ,,Куйрук дере“

3. Почистване на отводнителен канал на ул. „Шеста“

 

Общо за почистване: 1200 м

Механизирано почистване на позиция 1.

 

 1.  

28.04-13.05.

кв. ,,Черно море“

 

1.        Почистване на речното корито на „Марин дере“;

2.        Почистване на речното корито на „Мишил дере“;

3.        Почистване на речното корито на „Дермен дере“ – от „Английското селище“ до последната точна от регулацията на квартала;

4.        Почистване на речното корито на „Селската река“ – от водостока и последната точка от регулацията на квартала.

Общо за почистване: 2300 м

ПУРН код

BG2_APSFR_SE_05

 1.  

16.05.-23.05.

кв. ,,Рудник“

 

1. Почистване на речно корито на р. ,,Дермен дере“ от вилно селище ,,Юртлука“ към гробищен парк

2. Почистване на речно корито на р. ,,Селската река“ в участъка преминаващ през кв. ,,Рудник“, до дига “Борова гора”

3. Отводнителен канал до ул. ,,Странджа“.

 

Общо за почистване: 1300 м

ПУРН код

BG2_APSFR_SE_05

Механизирано почистване на позиция 2.

 

 1.  

25.05.-07.06.

кв. ,,Ветрен“

 

1.        Почистване на речното корито на главно дере „Аква калиде“;

2.        Почистване на речното корито на дере на границата на кв. „Ветрен“ и вилна зона Минерални бани от бензиностанцията ОМВ до моста на „Герена“;

3.        Почистване на речното корито на дере в парк Минерални бани;

4.        Почистване на речното корито на дере от пътя Бургас – Ветрен до канавка.

 

Общо за почистване: 3500 м

Механизирано почистване на позиция 4

 1.  

08.06.-17.06.

кв. ,,Банево“

 

1. Почистване на Източно дере

2. Почистване на Западно дере

3. Почистване на Централно дере

4. Почистване на речното корито при моста между кв. ,,Банево“ и кв. ,,Ветрен“

5. Почистване  по Северен отводнителен канал.

Общо за почистване: 1700 м

 

 1.  

20.06.-01.07.

гр. Българово

 

 

 

1. Почистване на дере пресичащо гробищния парк

2. Почистване на Ай дере

3. Почистване на Сандък дере

4. Почистване на канал по заустване на канализацията на гр. Българово в посока Айтоска река – 500м.

 

Общо за почистване: 1800 м

ПУРН код

BG2_APSFR_SE_02

 

 1.  

04.07. – 08.07.

кв. ,,Горно Езерово“

 

1. Почистване на Централно дере от ул. „Кооператор“ до  пречиствателна станция

2. Почистване на дере на околовръстен път Бургас – кв. Горно Езеровос. Братово

Общо за почистване: 2000 м

 

 1.  

11.07. – 22.07.

кв. ,,Лозово“

 

1. Почистване на  ,,Северно“ дере до мониторингова станция.

2. Отводнителен канал по ул. ,,Комуна“, ул. Бисер“, и ул. ,,Роза“.

3.Почистване на Южно дере до  ,,Топлофикация“ и района до пречиствателната на Топлофикация

4. Почистване на пространството около габионите

 

Общо за почистване: 2500 м

Механизирано почистване на позиция 1,2,3

 1.  

25.07. – 05.08.

с. Маринка

 

В.О. ,,Черниците“

 

1. Почистване на корито на река  Маринка до двата моста и 500 м по течението.

2. Отводнителен канал в местност ,,Край село“

3. Отводнителен канал на ул. „Оборище“

В.О. ,,Черниците“

1. От източен вход на вилното образование към мониторинговата станция „Сборна“.

2. До мониторинговата станция на „Сборна“

Общо за почистване: 2400 м

Механизирано почистване на р. Маринка и В.О. Черниците

 1.  

08.08. – 19.08.

кв. ,,Долно Езерово“

 

1. Почистване на източно дере на вход

 покрай помпена станция до изхода в откритите участъци

2. Отводнителен канал от землището на кв. Лозово, покрай база „Енчев“ до фирма „Бургасцвет.

3. Под мостово съоръжение по пътя срещу „Бургасцвет“ /към дере Дермен ходжа/.

4. Почистване на западното дере до мониторинговата станция на пътя з Бургас - Лукойл.

5. Почистване на западното до стадиона и мониторинговата станция.

6. Отводнителен канал в посока базата на „Деспред“

 

Общо за почистване: 3580 м

Механизирано почистване

 1.  

22.08. – 02.09.

с. Равнец

 

1. Почистване на река Малката река

 

2. Почистване на река Чукърлийска

3. Отводнителен канал за ръчно почистване

 

Общо за почистване: 3500 м

ПУРН код

BG2_APSFR_SE_03

Механизирано почистване

 1.  

05.09. – 09.09.

с. Братово

 

1. Почистване на отводнителен канал в южния края до ул. Христо Ботев“ – около 50 метра

2. Почистване на река ,,Кръстинска

Общо за почистване: 1200 м

 Механизирано почистване на позиция 1

 1.  

12.09. – 16.09.

 

 

 

 

 

с. Димчево

 

 

1. Почистване на Източно дере и с по 200 м. преди и след крайните точки на дерето.

2. Отводнителен канал на главната улица.

3. Почистване на малките отводнителни канали в западния край на селото.

Общо за почистване: 1000 м

 

 1.  

19.09. – 27.09.

с. Извор

 

1. Речно корито на река Изворска – въпреки, че оператор за почистване е „Напоителни системи“ Бургас, преди и след мобилната станция 300 м срещу и по течението на реката.

2. Почистване на дере преминаващо от ул. ,,Вела Пеева“ до изхода на селото.

3. Почистване на крайпътен отводнителен канал с. Извор – с. Зидарово.

4. Почистване на 300 м. по поречието на река Казълджишка преди пътя с. Извор- с. Зидарово.

 

Общо за почистване: 2500 м

Механизирано почистване на позиция 1

 1.  

28.09. – 14.10.

гр. Бургас Рибарско селище

1.         Речното корито на река „Отманлийска“ от мостово съоръжение главен път до вливането в бетоново корито;

2.         Речното корито на река „Отманлийска“ и след мостовото съоръжение до мониторингова станция;

3.         Отводнителни канали от главния път към Рибарско селище.

Местност „Отманли“ в Парк Росенец

1.       Речно корито на дере в местност „Отманли“;

2.       Речно корито на дере в границите на вилно образование „Росенец“.

 

Общо за почистване: 2500 м.

Механизирано почистване на позиция 1, 2

 1.  

17.10. – 28.10.

Пети километър

1. Почистване на дере преминаващо през „Пети километър“

2. Почистване на дере северно от бившият магазин „Странд“.

3. Почистване на канал от бившият магазин „Странд“ до магазин  „Зора“.

4. Почистване на отводнителен канал от Парк „Езеро“ до детелина Солници.

 

Общо за почистване: 1200 м

Механизирано почистване

 1.  

31.10. – 04.11.

кв. ,,Крайморие“

1.      1. Речното корито на дере към гробище;

2.      Водосъбирателни канали на входа за местност „Пода“;

3.      Облицован отводнителен канал към морето.

Общо за почистване: 1000 м

 

21.             

07.11. – 18.11.

кв. ,,Сарафово“

 

1.     Речното корито на дере преминаващо през квартала до ул. „Ангел Димитров“;

2.     Речното корито на дере находящо се в началото на ул. „Рила“;

3.     Облицовани отводнителни канали към Рибарското пристанище;

4.     Отводнителен канал до буферен резервоар и габионите.

 

Общо за почистване: 1800 м

 

22.             

21.11.-30.11.

Бургас  

1.             Отводнителен канал след хидросъоръжението на „СО МАТ“ към ул. „Крайезерна“;

2.             Речно корито на дере след поделението до фирма „Горстрой“;

 

Общо за почистване: 2000 м

 

ЗАБЕЛЕЖКА: При възникване на не подходящи метеорологични условия графика може да претърпи корекции, като времето за работа в съответното населено място да бъде удължено.

 

Съгласувал:

Галина Байчева

Началник отдел „УКОМП“

 

Изготвил:

Галина Милушева

Главен специалист в отдел „УКОМП“