Наблюдение по критичните участъци на водните обекти

Наблюдение по критичните участъци на водните обекти

31.01.2017 16:21

В резултат на усложнена метеорологична обстановка и паднали количества дъжд сумарно за 24 часа - 49л./ кв.м. В южната територия на Община Бургас се създаде критична ситуация за някои от населените места - с.Маринка, Вилна зона Черниците и с. Извор. Благодарение на Интегрирана Система за Управление на Водите и мониторинга, който се осъществява от автоматични телеметрични  и хидрометрични станции за измерване на речното ниво и скорост на покачване на водите , се предприеха бързи мерки за евакуация на населението при достигане на пределно допустимите нива на приливане. За валежния период от 16.01.2017год.до 19.01.2017год.

Вилна зона Черниците - повишено водно ниво с 96.5 см. и понижено водно ниво с 66 см.

Река Маринка - повишено ниво с 45 см. и понижено ниво с 36 см.

Река Изворска - повишено ниво с 69 см. и понижено ниво с 58 см.

Река Отманлийска - повишено ниво с 35.6 см. и понижено ниво с 33 см.

При другите обекти няма промяна в стойностите.