Наводнение в село Димчево

Подпомагане семействата с наводнени къщи в село Димчево

15.02.2021 12:11

След интензивни валежи от дъжд сумарно 220,20л/кв.м. в периода 8.01-12.01.2021г. в района на село Димчево, нови интензивни валежи от дъжд на 02.02.2021г. от 32л/кв.м за денонощие, интензивното снеготопене и след разрушена дига на две места по поречието на река Факийска, се създаде критична ситуация с опасност за живота и здравето на живущите в село Димчево. Със Заповед на Кмета на Община Бургас бе обявено частично бедствено положение. Комисия от общински служители извърши оглед на наводнените къщи и описа увреденото имущество. 
За безвъзмездно подпомагане   на лицата и  ремонт на наводнените жилища, от община Бургас предстои предоставянето на  битова техника (хладилници, готварски печки, телевизори, фризери, перални и бойлери) както и строителни материали: (мазилка, цимент, лепило за топлоизолация, шпакловка, латекс и балатум).

Мащабно почистване на речни корита и дерета

Мащабно почистване на речни корита и дерета

26.01.2021 15:26

С цел предприемане на мерки за недопускане на кризисни ситуации предизвикани от намалена проводимост на покрити и открити участъци от речни корита, дерета и отводнителни канали, след частично бедствено положение от 12.01.2021г. на територията на Община Бургас се почистиха критичните участъци: по коригирания участък от речното корито на река Отманлийска в района на Рибарско селище; почисти се и удълба речното корито на река Маринка с цел резширение при вливането и в Черно море. Почистиха се "Централно дере" в кв. "Горно Езерово", дерета по пътя Бургас-Долно Езерово и в кв. "Долно Езерово", водосборни шахти и отводнителни канали в кв. "Лозово".
Чрез мрежата от автоматични станции за мониторинг на водните нива се осъществява 24 часово наблюдение на всички водни обекти, с цел ранно предупреждение и оповестяване при риска от евентуални наводнения.
От месец февруари започва планово почистване на всички речни корита и отводнителни канали съгласно Превантивната програма за намаляване на риска от бедствия. 

Изпълнение на превантивната програма за намаляване на риска от бедствия

Изпълнение на превантивната програма за намаляване на риска от бедствия

26.05.2020 15:15

В Община Бургас са настъпвали неколкоктарно наводнения в резултат на интензивни валежи от дъжд. Затова всяка пролет Общината организира сериозно почистване на речни корита и дерета, машинно и ръчно. 
От 26 май започна механизираното почистване на критичните участъци в село Равнец на река "Чакърлийска" и "Малката река". РД "ПБЗН" извършва дейността със специализирана техника и служители от аварийно спасителни дейности. 
От 1 юни предстой ръчно почистването на храстова растителност на водните обекти в урбанизираните територии във всички села и квартали. 

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ РИСК ОТ НАВОДНЕНИЕ

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ РИСК ОТ НАВОДНЕНИЕ

15.01.2020 16:40

           ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ РИСК ОТ НАВОДНЕНИЕ

 1. Проучете има ли опасност от наводнение близо до дома или квартала ви.

 2. В незащитените заливни зони на реките не се строят жилищни и други сгради.

 3. Ако забележите отпадъци в реките и постройки в заливните зони, сигнализирайте.

 4. Полезно е всеки да си подготви лична раница за евакуация, съдържаща важни документи, лични вещи, суха храна, вода и др.

 5. При опасност използвайте телефон номер 112 или телефон на дежурен оперативен център 056/84 15 60

 6. Пригответе си тефтер с телефони и адреси на приятели и роднини, които могат да се притекат на помощ.

 7. Пригответе резервна пътна чанта с чисти дрехи, храна и др. вещи в личния автомобил.

 8. Във ваша полза е да се направи застраховка на имота.

 9. Научете се да оказвате първа помощ под формата на само – и взаимопомощ.


                      ЗАЩИТА И ПРАВИЛНО ПОВЕДЕНИЕ В ЗАЛИВНАТА ЗОНА

 1. Да се изключи електричеството и газта и да се затворят добре крановете за вода и жилището да се заключи.

 2. Да се носи мобилен телефон и зарядно устройство винаги в чантата.

 3. При необходимост се насочете към по – високите части на населеното място или по – висок етаж на жилищната сграда.

 4. При напущане на жилището трябва да се уведомят за опасността съседите.

 5. Ако има поройни дъждове да не се застава под мостове, подлези и други опасни съоръжения.

 6. Да не се правят опити за пресичане на разливи, реки, потоци освен ако не сте сигурни, че водата е по – ниска от осите на колата или коленете.

 7. Да се пресичат само спокойни води.

 8. Бързотечащи разливи и потоци да се пресичат само с помощта на въже около тялото, завързано за стълб или дърво.

 9. Да се дават ясни и лесно разбираеми указания на деца или болни хора.

 10. Да не се оставят завързани или заключени животни или тежко болни хора.

 

УКАЗАНИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ ПЪРВА (ДОЛЕКАРСКА) ПОМОЩ НА
ПОСТРАДАЛИ ПРИ НАВОДНЕНИЯ

 1. Всеки трябва да се научи да извлича пострадал от водите с помощно въже, пръчка или надувна топка (пояс).

 2. След изваждане от водата се освобождават дихателните пътища за около 10 сек. за да се осигури свободен достъп до белия дроб.

 3. Пострадалият се поставя в положение легнал по гръб с извита назад глава.

 4. При липса на спонтанно дишане се пристъпва към обдишване по методите „уста към нос“ или „уста към уста“.

 5. При липса на сърдечна дейност се извършва непряк сърдечен масаж, като двете ръце на оказващия помощ се поставят една над друга върху гръдната кост. Две обдишвания се редуват с 30 притискания, независимо от броя спасители - един или двама.

 6. Реанимацията се прекратява при напипване на пулс на шията, възстановяване на дишането, раздвижване на пострадалия или по преценка на лекар от ЦСМП.

 7. Лицата претърпели давене задължително трябва да постъпят в болнично заведение.

 8. Първата медицинска помощ при рани на мястото на инцидента при масов травматизъм е поставяне на „първична суха стерилна превръзка“ като се използват марля, бинт, триъгълна кърпа или чисто парче плат.

 9. При артериално кръвотечение се прилага мануален метод - притискане с пръсти като се използва стерилна марля или латексови ръкавици. Най-ефективни са пристягащите превръзки от еластичен материал. Важно е да се проследи времето на превръзката - максимално 1 час през зимата и 1ч 30 мин през лятото.

 10. Ако има венозно кръвотечение мануалното кръвоспиране в раната се заменя с „тампонираща“ (компресивна, притискаща) превръзка като върху раната се поставя стерилна марля, компресивна възглавничка от топче бинт, марля или друг превързочен материал.

 11. При фрактура (счупване) и луксация (изкълчване) се извършва обездвижване с шина като се спазват изискванията: шината да е достатъчно дълга, че да обхване две съседни стави или кости, да се мери по здравия крайник и да се подплати, пръстите да остават открити и да се наблюдават.

 12. Ако има навяхване или натъртване при запазена цялост на кожата да се осигури притискаща (компресивна) превръзка и покой на засегнатия крайник.