ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ РИСК ОТ НАВОДНЕНИЕ

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ РИСК ОТ НАВОДНЕНИЕ

15.01.2020 16:40

           ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ РИСК ОТ НАВОДНЕНИЕ

 1. Проучете има ли опасност от наводнение близо до дома или квартала ви.

 2. В незащитените заливни зони на реките не се строят жилищни и други сгради.

 3. Ако забележите отпадъци в реките и постройки в заливните зони, сигнализирайте.

 4. Полезно е всеки да си подготви лична раница за евакуация, съдържаща важни документи, лични вещи, суха храна, вода и др.

 5. При опасност използвайте телефон номер 112 или телефон на дежурен оперативен център 056/84 15 60

 6. Пригответе си тефтер с телефони и адреси на приятели и роднини, които могат да се притекат на помощ.

 7. Пригответе резервна пътна чанта с чисти дрехи, храна и др. вещи в личния автомобил.

 8. Във ваша полза е да се направи застраховка на имота.

 9. Научете се да оказвате първа помощ под формата на само – и взаимопомощ.


                      ЗАЩИТА И ПРАВИЛНО ПОВЕДЕНИЕ В ЗАЛИВНАТА ЗОНА

 1. Да се изключи електричеството и газта и да се затворят добре крановете за вода и жилището да се заключи.

 2. Да се носи мобилен телефон и зарядно устройство винаги в чантата.

 3. При необходимост се насочете към по – високите части на населеното място или по – висок етаж на жилищната сграда.

 4. При напущане на жилището трябва да се уведомят за опасността съседите.

 5. Ако има поройни дъждове да не се застава под мостове, подлези и други опасни съоръжения.

 6. Да не се правят опити за пресичане на разливи, реки, потоци освен ако не сте сигурни, че водата е по – ниска от осите на колата или коленете.

 7. Да се пресичат само спокойни води.

 8. Бързотечащи разливи и потоци да се пресичат само с помощта на въже около тялото, завързано за стълб или дърво.

 9. Да се дават ясни и лесно разбираеми указания на деца или болни хора.

 10. Да не се оставят завързани или заключени животни или тежко болни хора.

 

УКАЗАНИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ ПЪРВА (ДОЛЕКАРСКА) ПОМОЩ НА
ПОСТРАДАЛИ ПРИ НАВОДНЕНИЯ

 1. Всеки трябва да се научи да извлича пострадал от водите с помощно въже, пръчка или надувна топка (пояс).

 2. След изваждане от водата се освобождават дихателните пътища за около 10 сек. за да се осигури свободен достъп до белия дроб.

 3. Пострадалият се поставя в положение легнал по гръб с извита назад глава.

 4. При липса на спонтанно дишане се пристъпва към обдишване по методите „уста към нос“ или „уста към уста“.

 5. При липса на сърдечна дейност се извършва непряк сърдечен масаж, като двете ръце на оказващия помощ се поставят една над друга върху гръдната кост. Две обдишвания се редуват с 30 притискания, независимо от броя спасители - един или двама.

 6. Реанимацията се прекратява при напипване на пулс на шията, възстановяване на дишането, раздвижване на пострадалия или по преценка на лекар от ЦСМП.

 7. Лицата претърпели давене задължително трябва да постъпят в болнично заведение.

 8. Първата медицинска помощ при рани на мястото на инцидента при масов травматизъм е поставяне на „първична суха стерилна превръзка“ като се използват марля, бинт, триъгълна кърпа или чисто парче плат.

 9. При артериално кръвотечение се прилага мануален метод - притискане с пръсти като се използва стерилна марля или латексови ръкавици. Най-ефективни са пристягащите превръзки от еластичен материал. Важно е да се проследи времето на превръзката - максимално 1 час през зимата и 1ч 30 мин през лятото.

 10. Ако има венозно кръвотечение мануалното кръвоспиране в раната се заменя с „тампонираща“ (компресивна, притискаща) превръзка като върху раната се поставя стерилна марля, компресивна възглавничка от топче бинт, марля или друг превързочен материал.

 11. При фрактура (счупване) и луксация (изкълчване) се извършва обездвижване с шина като се спазват изискванията: шината да е достатъчно дълга, че да обхване две съседни стави или кости, да се мери по здравия крайник и да се подплати, пръстите да остават открити и да се наблюдават.

 12. Ако има навяхване или натъртване при запазена цялост на кожата да се осигури притискаща (компресивна) превръзка и покой на засегнатия крайник.

 

                                        

ЗДРАВНИ ПРЕПОРЪКИ СЛЕД НАВОДНЕНИЕ

ЗДРАВНИ ПРЕПОРЪКИ СЛЕД НАВОДНЕНИЕ

15.01.2020 15:24

                                      ЗДРАВНИ ПРЕПОРЪКИ СЛЕД НАВОДНЕНИЕ  

ОСНОВНИ ОПАСНОСТИ:

 

 1. Ако има съмнение, че водата от централното водоснабдяване или друг традиционно използван източник е замърсена (мътна с цвят, мирис или вкус), тя НЕ ТРЯБВА да се използва за пиене, измиване на хранителни продукти и съдове, подготовка на храна и лична хигиена.

 2. Да не се използва вода от местни или неконтролирани източници (кладенци, сондажи, чешми и др.). Всеки засегнат от наводнението водоизточник трябва да бъде почистен и дезинфекциран, а качествата на водата проверени.

   

  ДА СЕ ОСИГУРЯВА БЕЗОПАСНА ПИТЕЙНА ВОДА В ДОМАКИНСТОТО:

   

 1. Необходим е постоянен резерв от чиста вода за пиене за 3 дни по 3 литра на човек.

 2. Важни признаци за замърсяване на водата са: промяна в цвета, повишена мътност, наличие на плаващи частици, поява на необичаен мирис или привкус.

 3. Сериозна опасност за здравето е замърсяване на водата с микроорганизми, които причиняват стомашно-чревни инфекции, дизентерия, ентероколити, хепатит А и др.

 4. Да се спазват точно методите на дезинфекция.

   

  ВАЖНИ ЗНАНИЯ ЗА ВСЕКИ В ЗАЛИВНАТА ЗОНА:

   

 1. Да се следят редовно съобщенията на органите (РЗИ), които провеждат контрола за качеството и безопасността на питейната вода.

 2. Да се ползва вода, доставена от органите на ПБЗН, БЧК или други общински и държавни организации в цистерни, както и промишлено бутилирани минерални, трапезни и изворни води.

 3. Ако няма организирана доставка на питейна вода, малки количества вода могат да бъдат обработени в домашни условия по един от следните начини

 • Преваряване: Водата трябва да заври при tº-100º от 5 до 15 минути, след това да се изсипе и съхранява в добре измити и плътно затворени съдове за пиене.

 • Дезинфекция: С таблетки за дезинфекция на водата за миене, като се спазва инструкцията за доза, време за контакт и обем на обработената вода. С течна белина за домакинството, която не съдържа оцветители, ароматизиращи вещества и други добавки - на всеки 1 л. Вода се добавят 2-3 капки белина със съдържание на хлор до 5%. Преди употреба обработената вода трябва да престои не по- малко от 30 минути.

  Дезинфекция на частни имоти се осъществява само по желание и се извършва от „Дезинфекционна станция Бургас“.


                        ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ В ДОМА И ОФИСА: 

 1. При високи температури на околната среда и липса на хладилник има висок риск от бърза развала на храната и тя трябва да се приготвя само за еднократен прием.

 2. Препоръчително е да се консумира храна след термична обработка. Месо от домашни животни, птици и риба, да се консумира след

  продължителна термична обработка (от 1 до 2 часа и повече). Да не се консумира месо от удавени животни.

 3. Съдовете за готвене да се измиват само с преварена или

  дезинфекцирана вода.

 4. Суровите плодове и зеленчуци да се измиват добре с преварена или дезинфекцирана вода и препоръчително е да бъде премахнат повърхностния слой.

 5. Яйцата да се измиват преди готвене и да се подлагат на продължително сваряване от 12-15 мин. Да не се приготвят сладки и кремове със

  сурови яйца.

 6. Да се избягва консумацията на консерви с изтекъл срок или ако са залети с вода при наводнението, защото има риск за здравето.

 7. При нарушаване целостта на опакованите храни или промяна на външния им вид, мирис и вкус да не се консумират.

 8. Хранителните продукти да се съхраняват само в плътно затворени съдове, за да се избегне рискът от преносители на инфекциозни хранителни заболявания като насекоми, гризачи и др.

 9. Да се спазва строга лична хигиена - да се мият ръцете с преварена или дезинфекцирана вода преди приготвяне и консумиране на храна.

 10. На болни със стомашно-чревно разстройство да се забрани

  приготвяне и сервиране на храна.

 11. Ако се появят симптоми на стомашно-чревно разстройство,

  повръщане, втрисане, температура, виене на свят и др. незабавно да се

  потърси лекарска помощ.

 12. Ако се появи мухъл в помещенията да се отстрани в най-кратки срокове.

Здравата околна среда е най-добрата защита от природни бедствия!

Здравата околна среда е най-добрата защита от природни бедствия!

15.01.2020 11:34

                                       

Фактори, влияещи на проводимостта на речното корито са:

 • Наличие на наноси

 • Наличие на растителност

 • Наличие на отпадъци


 • Превантивните мерки съгласно чл.65, ал.1, т.3 от Закона за защита при бедствия и във връзка с чл. 138, ал.4, т.5 и чл. 140, ал.4 от Закона за водите  Община Бургас изпълни от м.април до м.октомври 2019г.  с цел поддържане проводимостта на речните легла на всички водни обекти територията на Община Бургас , като се отстраниха наноси, отпадъци и вредна растителност.


Община Бургас изпълни Превантивната програма за почистване на речни участъци

Община Бургас изпълни Превантивната програма за почистване на речни участъци

12.12.2018 10:48

В изпълнение на общинската програма за намаляване на риска при бедствия,  от месец май до месец ноември на 2018г. се извърши превантивно почистване на речните участъци и дерета за преминаването на висока вълна по реките Чакърлийска, Малката река, Изворска, Маринка, Отманлийска и деретата преминаващи пред населените места на гр. Българово, кв. Черно море, кв. Рудник, кв. Лозово, кв. Крайморие, кв. Ветрен, кв. Банево, кв. Сарафово, кв. Долно Езерово, Рибарско селище и  в останалите селища на общината. 
Почистването и стопанисването на речните легла е задължение на Община Бургас в границите на урбанизираните територии.