Община Бургас изпълни Превантивната програма за почистване на речни участъци

Община Бургас изпълни Превантивната програма за почистване на речни участъци

12.12.2018 10:48

В изпълнение на общинската програма за намаляване на риска при бедствия,  от месец май до месец ноември на 2018г. се извърши превантивно почистване на речните участъци и дерета за преминаването на висока вълна по реките Чакърлийска, Малката река, Изворска, Маринка, Отманлийска и деретата преминаващи пред населените места на гр. Българово, кв. Черно море, кв. Рудник, кв. Лозово, кв. Крайморие, кв. Ветрен, кв. Банево, кв. Сарафово, кв. Долно Езерово, Рибарско селище и  в останалите селища на общината. 
Почистването и стопанисването на речните легла е задължение на Община Бургас в границите на урбанизираните територии. 

Община Бургас предприема спешни мерки за укрепване на свлачищата в кв. "Сарафово"

На 01.10.18г. падна интензивен дъжд за 6 часа от 90л/кв.м. на територията на кв. "Сарафово", гр. Бургас

04.10.2018 10:38

В резултат на вредното въздействие на интензивния дъжд на 01.10.18г. се свлякоха значителни земни маси като се компрометира републикански път I-9 и се активизира крайбрежно свлачище. 

Специалисти от "Геозащита" Варна ще направят спешен оглед на активиралото се крайбрежно свлачище на улица "Черно море" в бургаския квартал "Сарафово". Предстои финансиране за проектиране и цялостно укрепване на бреговата ивица.

Специалисти от Агенция "Пътна инфраструктура" извършиха оглед на свлечения насип на републиканския път I-9 Бургас- Поморие и надлеза до квартал "Сарафово" и Летище Бургас. Община Бургас очаква предписанията на експертите на пътната агенция за ремонтни дейности на съоръжението. Веднага след изработването на проекта ще започнат и ремонтните работи, а до финализирането им  пътят ще остане затворен за движение.

Община Бургас извършва превантивно почистване на речни корита и дерета

Община Бургас извършва превантивно почистване на речни корита и дерета

24.07.2018 12:23

Община Бургас извършва превантивно почистване на речни корита и дерета в границите на урбанизираните територии на всички населени места. Почистването започна от месец май 2018г. и се извършва от лица лишени от свобода, които са осигурени от Затвор Бургас. Почистени до момента са речните легла на реки и дерета в кварталите Лозово,  Долно Езерово,  Банево, Черно море и селата Изворище, Брястовец и Равнец.

Община Бургас започва превантивно почистване на речните корита и дерета

Превантивно почистване на речните корита и дерета на територията на общината

02.05.2018 09:40

В изпълнение на Закона за защита при бедствия, Община Бургас започва превантивно почистване на участъците от речни корита и дерета в границите на урбанизираните територии на всички населени места. В превантивното почистване са включени всички речни корита, канали и дерета, чиято проводимост е намалена по причини, изискващи дейности за почистване от наноси, тревна растителност и препятствия по течението на водите.

Почистването на всички участъци в урбанизираните територии на Община Бургас се извършва ежегодно съгласно превантивната програма за намаляване риска от бедствия. Дейностите, който ще се  осъщестяват са механизирано чрез специализирана техника и ръчно, чрез лица лишено от свобода, осигурено от затвор Бургас по предварителен график в периода от 03.05.2018г. до 31.12.2018г.