Община Бургас извършва превантивно почистване на речни корита и дерета

Община Бургас извършва превантивно почистване на речни корита и дерета

24.07.2018 12:23

Община Бургас извършва превантивно почистване на речни корита и дерета в границите на урбанизираните територии на всички населени места. Почистването започна от месец май 2018г. и се извършва от лица лишени от свобода, които са осигурени от Затвор Бургас. Почистени до момента са речните легла на реки и дерета в кварталите Лозово,  Долно Езерово,  Банево, Черно море и селата Изворище, Брястовец и Равнец.

Община Бургас започва превантивно почистване на речните корита и дерета

Превантивно почистване на речните корита и дерета на територията на общината

02.05.2018 09:40

В изпълнение на Закона за защита при бедствия, Община Бургас започва превантивно почистване на участъците от речни корита и дерета в границите на урбанизираните територии на всички населени места. В превантивното почистване са включени всички речни корита, канали и дерета, чиято проводимост е намалена по причини, изискващи дейности за почистване от наноси, тревна растителност и препятствия по течението на водите.

Почистването на всички участъци в урбанизираните територии на Община Бургас се извършва ежегодно съгласно превантивната програма за намаляване риска от бедствия. Дейностите, който ще се  осъщестяват са механизирано чрез специализирана техника и ръчно, чрез лица лишено от свобода, осигурено от затвор Бургас по предварителен график в периода от 03.05.2018г. до 31.12.2018г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА УСЛОЖНЕНА ОБСТАНОВКА С ВАЛЕЖИ ОТ СНЯГ И СИЛЕН ВЯТЪР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА УСЛОЖНЕНА ОБСТАНОВКА С ВАЛЕЖИ ОТ СНЯГ И СИЛЕН ВЯТЪР

27.02.2018 14:37

През нощта и утре сутринта очакваме снеговалежите да се усилят. Ще продължи да духа много силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще са ниски в Североизточна България от -11 до -8 градуса, по крайбрежието от –5 до 0.  Запазват се условията за виелици и навявания!

Утре следобед валежите и вятърът ще отслабнат. На юг от Бургас преваляванията от сняг, могат да преминават в дъжд и обратно, има опасност от заледявания по пътищата. Температурите през деня ще останат отрицателни, с максимални стойности за вътрешността на района от –7 до –4, по крайбрежието между -4 и +1 градуса.

Превенция на риска

Превенция на риска от наводнения

12.02.2018 14:24

Община Бургас изпълнява дейности по Превантичната програма за намаляване риска от бедствия.

С цел намаляване вредното въздействие на водите, ежегодно се извършват дейности по почистване на речните корита в урбанизираните територии на населените места на общината.

Вече е започнала организацията за дейностите по предварителен график за ръчно и механизирано почистване.