Превенция на риска

Превенция на риска от наводнения

12.02.2018 14:24

Община Бургас изпълнява дейности по Превантичната програма за намаляване риска от бедствия.

С цел намаляване вредното въздействие на водите, ежегодно се извършват дейности по почистване на речните корита в урбанизираните територии на населените места на общината.

Вече е започнала организацията за дейностите по предварителен график за ръчно и механизирано почистване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА УСЛОЖНЯВАНЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Усложнена метеорологична обстановка от нощта срещу 11.02 до нощта срещу 12.02

10.02.2018 16:35

През предстоящото денонощие южно от страната ще преминава циклонален вихър, който утре в края на деня ще се установи над Черно море. Във връзка с това се очаква:
- Усилване на вятъра в нощта срещу 11-ти от север-североизток, а по-късно през деня и от северозапад, с пориви 20-22 м/с;
- В Югоизточна България и по южното крайбрежие от нощта срещу 11-ти валежите от дъжд ще се активизират и до вечерта на същата дата се очаква сумарните количества на много места в района да достигнат 30-40 л/кв.м.

Спиране на валежа и отслабване на вятъра ще настъпи в нощта срещу 12-ти февруари.     

Община Бургас възстанови речните корита и частично инфраструктурата след наводнението от 25.10.2017г.

Община Бургас възстанови речните корита и частично инфраструктурата след наводнението от 25.10.2017г.

28.11.2017 14:45

След отмяна на бедственото положение със Заповед на Кмета на Община Бургас № 3024/30.10.2017г. съгласно Постановление на Министерски съвет

№ 245/30.10.2017г. на, чл.1 ал.1 т. 1: Община Бургас получи и отчете 400 000 лв. за разплащане на непредвидени допълнителни разходи за разчистване на пътната мрежа, речните легла и дерета от наноси и дървесна маса и за неотложно възстановяване на увредени инфраструктурни обекти.

Спешните аварийно възстановителни дейности извършени от 25.10.17г. до 01.11.17г. имаха за цел да се възстанови инфраструктурата до годност за използване.

  • Поради преливане на реките се наруши проводимостта им по цялото речно течение. Чрез машинно почистване на речните  легла и брегове от свлечени земни маси, наноси, завлечена храстова и дървесна растителност на реките в с.Равнец- Чакърлийска и Малката река, река Изворска до с. Извор, "Кювдере" в кв. Горно Езерово се възстановиха теченията по водните обекти.

  • Възстанови се проводимостта на запълнени със свлечени земни маси окопи/канавки, възстановиха се защитни диги, възстановиха се парапети на мостови съоръжения.

  • Възстанови се пътна основа с насип от скален  материал на пластове  на улици в с. Равнец, ул. “Странджа, ул. 9-ти септември, ул. Батак, ул. Съветска, ул. Шипка, ул. Пирин, ул. Победа, ул. Чакърлийка, ул. Камчия, ул. „Гагарин“, ул. „Янтра“, ул. „Драва“, и улици в с. „Извор“, ул. „Марица“, ул. „9-ти май“, ул. „Левски“, ул. „П. Волов“, ул. „Яна Лъскова“, ул. „Гео Милев“

  • Възстановен  бе пътя към депо за битови отпадъци,

  •  Възстановени в кв. „Горно Езерово“, ул. "Бреза", ул. "Амур", ул. "Дружба" и дере в ж.р. Меден Рудник, ул. “Ортото

  • Възстановяване  на Регионално депо "Братово-Запад"

  • Разчистване от наноси и кал в наводнени 270 частни имоти, кв. Горно Езерово, в селата Равнец и Братово.

    След приключване на основните дейности по спасителните и аварийно – възстановителни работи продължава възстановяване на нормалните условията за живот и работа. Предстои трайно възстановяване на пътната инфраструктура, имоти, общинска собственост и публичната инфраструктура, пътни съоръжения, детски градини в кварталите Горно Езерово, Долно Езерово, село Братово и спортни обекти засегнати от бедствието с цел да не се допусне потенциален риск за живота и здравето на хората.

Частичното бедствено положение в община Бургас

Интегрирана информационна система за управление на водите предостави информация за водните нива от сензори на всеки 15 минути по реките Малката река, Чакърлийска в село Равнец, Изворска в село Извор, по поречието на река Маринка в с. Маринка и предотврати вземането на човешки животи поради навременна реакция на Оперативна група от кризисния щаб на Община Бургас, която е оповестена от дежурен оперативен център много преди преливането на реките над критичните стойности. В резултат на ранното предупреждение от системата бяха предупредени и евакуирани 80 души в село Равнец и с. Братово, от които настанени в общински дом за временно настаняване 25 души.

31.10.2017 14:01

В резултат на изключително интензивните валежи и прииждащите високи води в периода от 25.10.17г. до 26.10.17г. /измерено  количество дъжд, сумарно от 186.4 л/кв.м./ в град Бургас, както и в югозападната част на общината в селата Равнец, Братово Извор, Маринкa, в кварталите Горно Езерово, Долно Езерово, Лозово се създаде критична ситуация с опасност за живота и здравето на населението. Изключително интензивните валежи, придружени със силен ураганен вятър и високи приливни води нанесоха значителни щети по публичната инфраструктура, общински обекти, движимо  недвижимо имущество, земеделски територии.

Интегрирана информационна система за управление на водите предостави информация за водните нива от сензори на всеки 15 минути по реките Малката река, Чакърлийска в село Равнец, Изворска в село Извор, по поречието на река Маринка в с. Маринка и предотврати вземането на човешки животи поради навременна реакция на Оперативна група от кризисния щаб на Община Бургас, която е оповестена от дежурен оперативен център много  преди преливането на реките над критичните стойности. В резултат на ранното предупреждение от системата  бяха предупредени и евакуирани 80 души в село Равнец и с. Братово, от които настанени в общински дом за временно настаняване 25 души. Поради високи води от наводнението и създадените предпоставки за инциденти се въведоха  временни ограничения за движение: затваряне на пътя за село Извор поради преливане от речното корито на река Изворска, затваряне на пътя от кв. Долно Езерово до с. Братово.

Наводнена и унищожена пътната инфраструктура в гр. Бургас- във всички жилищни комплекси, в кварталите Горно Езерово, Лозово, Долно Езерово, в селата Равнец, Братово, Извор, Маринка. Проявиха се наводнения в самите населени места, с много повреди и отнасяне на пътища, подпорни стени, появата на свлачища, унищожени защитни диги, наводнени общински училища, детски градини, над 400  жилищни  и нежилищни  имоти, спортни зали, напълно заляти под вода земеделски територии, наводнено Регионално депо за Битови отпадъци с. Братово, Пречиствателна станция в кв. Горно Езерово, Канално помпена станция в кв. Горно Езерово.

Предвид създалите се критични обстоятелства се обяви частично бедствено положение в най-засегнатите райони на общината със Заповед № 2983/25.10.2017г. на Кмета на Община Бургас.

Частичното бедствено положение е вече отменено съгласно Заповед№ 3024/30.10.2017г.

Продължава оглед и опис на щетите в пострадалите домове от специализирана общинска комисия.
 
Изготвил:
Инж.Галина Байчева
Началник отдел „УКОМП“